Geurts verzekeringen
Inloopbijeenkomst N264 Sint Hubert op 19 maart gaat niet door
Enkele weken geleden hebben direct aanwonenden van de Pastoor Jacobsstraat in Sint Hubert een uitnodiging ontvangen voor een inloopavond over de N264. De inloopavond op donderdag 19 maart in gemeenschapshuis de Jachthoorn gaat niet door.

In verband met het coronavirus neemt de provincie Noord-Brabant en Witteveen en Bos de voorgeschreven maatregelen van het RIVM in acht. Dit houdt onder andere in dat wij zoveel als mogelijk thuis werken en dat het aantal sociale contacten tot een minimum wordt beperkt.
 
Was u echter wel van plan om naar dit inloopmoment te komen, vragen wij u hierover een bericht te sturen aan
N264Sint-Hubert@brabant.nl. Er wordt dan telefonisch of via Skype contact met u gezocht over uw zorgen en wensen ten aanzien van de N264 in Sint Hubert, specifiek voor uw situatie aan de Pastoor Jacobsstraat. Het verzoek om in dat geval bij uw bericht uw telefoonnummer en/of Skype gegevens te melden. 
 
Voor alle inwoners van Sint Hubert is het ook mogelijk hun wensen kenbaar te maken via een digitale kaart, zoals eerder aangekondigd. Deze kaart is te raadplegen via: https://n264sint-hubert.inbeeld.app/


Artikel geplaatst op Dinsdag - 17 Maart, 2020     4107 maal gelezen