Geurts verzekeringen
Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij
Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergadering van donderdag 4 juli 2019? Dan bent u hiervoor van harte welkom op onze achterbanvergadering van dinsdag 2 juli 2019.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 4 juli besproken worden. Waarin o.a. het beleidsplan armoedebestrijding en schuldpreventie, evaluatie en vaststellen subsidie muziekonderwijs, de jaarstukken 2018, 1e bestuursrapportage 2019, de kadernota 2020-2023 en de bestuurlijke reactie ambtelijke varianten CBA. U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze wethouder en raadsleden.

Hebt u interesse/ belangstelling kom dan op:

                                    Dinsdag 2 juli
           naar Gemeenschapsaccommodatie “De Jachthoorn”                                                               
                                     in Sint Hubert
                                 Aanvang: 20.00 uur


Alle stukken met bijlagen voor de raadsvergadering van donderdag 4 juli kunt u vinden op www.gemeente-mill.nl
Kies
voor bestuur en organisatie en ga via gemeenteraad naar de raadsinformatie en via raadsinformatie actueel naar de kalender voor de datum van de commissievergaderingen en raadsvergadering. 

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
                 Notulen achterbanvergadering 21 mei 2019
                 Rondvraag 
                 Bespreking agenda raadsvergadering van 4 juli 2019
                 Mededelingen
22.00 uur Vragen aan wethouder en fractieleden
                  Sluiting.

 Artikel geplaatst op Maandag - 24 Juni, 2019     15276 maal gelezen