Geurts verzekeringen
Gezamenlijke actie verbetering leefbaarheid Sint Hubert
Samen met de dorpsraad, de gemeente Mill en Sint Hubert, Sociom en de politie is Mooiland bezig om de leefbaarheid in het Grootven in Sint Hubert verder te verbeteren. Allemaal zetten we ons in voor een wijk waar het prettig wonen is. De eerste stappen zijn gezet!

In gesprek bij de ‘Jouw Buur(t)Bus’
De ‘Jouw Buur(t)Bus’ van Mooiland komt nog twee middagen in het Grootven. Medewerkers van de organisaties zijn dan aanwezig. Bewoners kunnen langskomen om hun ideeën over verbeteringen in de buurt te delen. Uiteraard bent u ook welkom als u vragen heeft of om gewoon een praatje te maken. Onze medewerkers gaan graag met u in gesprek. Zo weten we wat er speelt in de wijk.
 
Op dinsdag 4 juni stond de ‘Jouw Buur(t)Bus’ in de Jachthoornstraat. Dankzij het stralende weer kwamen er verschillende buurtbewoners op de koffie. Er is toen een aantal vragen gesteld, waarmee Mooiland aan de slag is gegaan.
Welke stappen zijn er al gezet?
We ontvingen al een hoop verzoeken van u. Dat stellen we op prijs, want we zetten ons graag samen in voor een prettige, leefbare wijk. Inmiddels wordt er hard gewerkt!
  • Het platgereden paaltje aan de Jachthoornstraat wordt verwijderd door de gemeente.
  • De gemeente en Mooiland gaan samen de hoek Jachthoornstraat/Bazuinstraat opschonen.
  • We ontvingen signalen dat de vuilniswagen zich soms klemrijdt in de straat. Er wordt gekeken of een aanpassing in de straat mogelijk is. Ook zodat er niet meer naast een bocht geparkeerd kan worden. Dat leverde gevaarlijke situaties op.
  • De politie houdt zich bezig met een signaal over een sterke wietlucht.
  • Een bewoner die puin in een groenstrook heeft gedumpt is hier op aangesproken. Het puin is opgeruimd.
  • Mooiland heeft 10 opdrachten voor reparaties intern uitgezet. Op een enkeling na zijn deze al opgepakt en afgerond.
 
Oud papier
Bewoners vroegen zich af waar en wanneer oud papier naartoe gebracht kan worden. Het oud papier kan op de parkeerplaats bij de voetbalclub in de container gezet worden, op de volgende tijden:
Iedere vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur
Iedere zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur

Jongeren in Sint Hubert
Kan Mooiland iets doen zodat jongeren ook in Sint Hubert blijven wonen? Ook die vraag werd gesteld. Mooiland vindt een goede mix van alle leeftijden belangrijk. Daarom zijn er sinds juni 18 woningen in Sint Hubert gelabeld als jongerenwoning. Dat betekent dat woningzoekenden tot en met 22 jaar voorrang krijgen bij deze woningen. De huurprijs van de woningen is €424,44.

Komt u ook naar de ‘Jouw Buur(t)Bus’?
Wilt u dat uw signaal of vraag ook gehoord wordt? Kom dan langs bij één van de volgende actiedagen! De volgende haltes van de ‘Jouw Buur(t)Bus’ zijn:
Woensdag 26 juni: Nimrod (tussen Ganzenroer/Klaroenstraat) 
Donderdag 5 september: Tamboerstraat 
 Iedereen kan van 16:00 tot 19:00 terecht met ideeën en opmerkingen over de buurt. Op 26 juni zal ook wethouder van den Boogaart aanwezig zijn.
Woont u in het Grootven en heeft u ideeën om uw buurt te verbeteren? Dit kan bijvoorbeeld gaan over een kapotte lamp, maar ook over het organiseren van een activiteit voor de hele straat. Meld deze ideeën dan bij de ‘Jouw Buur(t) Bus’ en ga samen aan de slag voor een fijnere wijk.

Contact
Wijkconsulent Mooiland:
Hilly van Nispen
088 450 14 10
Hvannispen@mooiland.nl

Dorpsraad Sint Hubert:
info@dorpsraadsinthubert.nl
 


Artikel geplaatst op Vrijdag - 21 Juni, 2019     14076 maal gelezen