Geurts verzekeringen
Koninklijke onderscheiding voor Ed Derks
Vanmorgen reikte burgemeester Antoine Walraven in de Jachthoorn een Koninklijke Onderscheiding uit aan Ed Derks uit Sint Hubert. De heer Derks is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

1995 – 2013, secretaris en voorzitter Stichting gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’ 
De heer Derks werd in augustus 1995 secretaris bij Stichting Gemeenschapshuis ‘De Jachthoorn’. Sinds 2001 heeft hij de taak van voorzitter op zich genomen. In de loop der jaren heeft hij zich met volle overgave ingezet voor ‘De Jachthoorn’ en de gemeenschap van Sint Hubert. Onder zijn leiding kwam in 2005 de verbouw/uitbreiding van het gemeenschapshuis tot stand. Daarnaast was de heer Derks verantwoordelijk voor het uitzoeken van de juiste subsidie en het invullen van de aanvragen hiervoor. Verder zette de heer Derks zich als voorzitter in voor diverse projecten zoals het klanttevredenheidsonderzoek onder alle inwoners van Sint Hubert (en het uitwerken hiervan), de subsidieaanvraag ‘Kern met Pit’ voor het project ‘Samen Sterk de Toekomst in’, driemaal de organisatie van een Proms-avond met een optreden van de plaatselijke harmonie en de organisatie van het 25-jarig jubileum van de Jachthoorn. Ook was hij voorzitter van de bestuursvergaderingen en gebruikersvergaderingen en was hij de contactpersoon voor gemeente, werkvoorzieningschap IBN en alle externe partijen.

2014 – heden, voorzitter Vereniging ZorgSchakel Sint Hubert
De heer Derks nam in 2014 het initiatief tot het oprichten van de zorgcoöperatie in Sint Hubert. Hij vroeg de benodigde financiering aan in de vorm van het leefbaarheidsbudget en vormde een initiatiefgroep om de missie, de visie en de doelstellingen vast te leggen. Op 2 november 2015 ging het ontmoetingscentrum de ‘Schakel’ van start in gemeenschapshuis De Jachthoorn. Op 14 december 2015 werd tijdens de eerste algemene ledenvergadering van de Vereniging ZorgSchakel Sint Hubert de heer Derks als voorzitter gekozen. Inmiddels heeft de vereniging circa 260 leden en diverse werkgroepen. Als voorzitter is de heer Derks verantwoordelijk voor de bestuursvergaderingen, de themabijeenkomsten en het begeleiden van de werkgroepen, overleg met andere vrijwilligersorganisaties zoals KBO, contact en samenwerking met Sociom en Pantein (dagbesteding) en is hij ook gastspreker bij andere zorgcoöperaties.

Ed Derks is een echte dorpsman. Hij is erg begaan met het wel en wee van Sint Hubert. Hij zet zich bijzonder in voor de leefbaarheid van het dorp. Hij weet mensen aan zich te binden en te enthousiasmeren. Hij is niet alleen een denker, maar vooral ook een doener. Als hij iets wil, dan krijgt het altijd voor elkaar. Het mooiste voorbeeld is de Zorgschakel die onder zijn bezielende leiding de grootste van het land van Cuijk is.


Artikel geplaatst op Vrijdag - 26 April, 2019     11361 maal gelezen