Geurts verzekeringen
Actie bijeenkomst aanwonenden N264 in Sint Hubert
Het N264-lot ligt in eigen handen!! Daarom worden aanwonenden en betrokkenen uitgenodigd voor een bijeenkomst op 28 januari 2019 in het Paviljoen Tennisclub Pastoor Jacobsstraat 50A: aanvang 20.00 uur!!

Waarom? Het Noord Brabants provinciaal bestuur heeft gesproken !
Er ligt nu een onverantwoord voorstel, triest voor de aanwonenden N264 (Pastoor Jacobstraat, Hapseweg). Dit voorstel tast niet alleen de leefbaarheid aan, leefbaarheid voor Sint Hubert wordt geminacht ! Erger is dat in de komende jaren veel meer verkeer door de N264 zal gaan: dus meer luchtverontreiniging, meer geluidsoverlast, meer onveiligheid.

Het woord is nu aan de betrokken bewoners in Sint Hubert en de aanwonenden van de N264 !
Deze bewoners wijzen het provinciaal N264 plan strikt af. Het gaat om hun leven, hun gezondheid, hun veiligheid. Het is uiteraard duidelijk, het N264 lot ligt in hun eigen handen. Daarom hebben enkele bewoners de handen in een geslagen en een initiatief genomen “De weg moet weg”. Er is een bijeenkomst voorbereid.

Tijdens die bijeenkomst leggen zij uit wat bekend is, planstudie, gegevens, plan voorstel en hun wensen. Deze bewoners gaan met vele andere bewoners van Sint Hubert niet akkoord met het N264 plan voorstel. Daarom een actie bijeenkomst.
Zeker zolang regionaal geen andere hoofdwegen voor de functie van de N264 worden aangewezen ( een feit dus !! ), dan is een beter plan nodig, een weg buiten het dorp Sint Hubert.
Hoogtijd om dit met belanghebbende bewoners van Sint Hubert te bespreken.

De initiatiefnemers nodigen u graag uit. U bent zeer welkom. 
Uw inbreng in de discussie zal verdere initiatieven kracht bijzetten om de provinciale bestuurders van gedachten te doen veranderen en uiteindelijk met een beter en meer verantwoord N264 plan voor Sint Hubert voor de dag te komen. Tot 28 januari 20.00h !!
Huub Schuurmans, Hans Brouwers, Henri van de Pol i.s.m. buurtschap de Tipstaart 

P.s: mocht u verhinderd zijn, reageer dan nog op n264sinthubert@gmail.com zodat we uw mening ook nog mee kunnen nemen.


Artikel geplaatst op Dinsdag - 22 Januari, 2019     9726 maal gelezen