Geurts verzekeringen
Update: “De weg moet weg ! De N264 ondermijnt steeds meer de leefbaarheid in St. Hubert" ( Ingezonden stuk )
Ons betoog “De weg moet weg !! De N264 ondermijnt steeds meer de leefbaarheid in St. Hubert” op de site van “St.Hubert.nu” van 2 weken geleden heeft aardig wat stof doen opwaaien, ook bij Gemeente en Provincie.

Verder hebben de gepubliceerde stukken in de “Neije Krant”, de “Koerier” en de “Gelderlander” duidelijk gemaakt aan alle betrokkenen dat we ons niet als makke schapen scharen achter de voorgenomen plannen van de Provincie en vastbesloten zijn om de plannen in de huidige vorm van tafel te krijgen.
Uit alle respons die hierop gekomen is (let wel: tot nu toe enkel positief) blijkt dat de mensen aanwonend aan de N264 (Pastoor Jacobsstraat/Hapseweg) blij zijn dat er nu aandacht komt voor ons gezamenlijke probleem. We willen dat er niet aan gevolgbestrijding wordt gedaan met de huidige weg maar dat de bron van het probleem aangepakt wordt: er worden gewoonweg teveel voertuigen over de N264 door St. Hubert geperst en dat zullen er  in de toekomst alleen nog maar meer worden met alle desastreuze gevolgen voor de leefbaarheid in ons dorp.

Verder blijkt nu ook dat bij een goede aanpak van het verkeer ook Wanroij gaat profiteren: zij zijn op dit moment slecht ontsloten en wanneer de randweg van Haps naar St. Hubert doorgetrokken wordt (dus van rotonde Haps naar rotonde Erica) kan ook Wanroij beter ontsloten worden (sinds de randweg bij Haps komt er ook veel meer verkeer vanuit Wanroij door St. Hubert om richting de A73 te gaan). Verder blijkt ook dat wel degelijk door de Provincie gepland wordt om de parallel – structuur vanuit Haps verder door te trekken richting St. Hubert: als de Provincie toch blijft vasthouden aan al het verkeer door de kern van St. Hubert, houdt dit in dat alle verkeer van de hoofdweg alsmede van de parallel – weg alsnog door het dorp geperst gaat worden.

Zoals genoemd is er op ons email – adres n264sinthubert@gmail.com veel respons binnengekomen en ook is er informatie gedeeld waarvan wij nog niet op de hoogte waren. Wat vooral daaruit nogmaals duidelijk is geworden, is dat de Provincie Noord  - Brabant zijn huiswerk (misschien wel bewust) niet goed gedaan heeft en vaak bewoners aan de N264 die op eigen initiatief met de Provincie contact opnamen NIET serieus genomen hebben m.b.t. hun klachten over al het alsmaar toenemende verkeer op de N264.
Verder horen we ook terug dat in de eerdere werkgroepen rond de N264 t.h.v. St. Hubert ook vreemde uitspraken zijn gedaan door betrokken politici in de trant van “dan ga je toch verhuizen”. Dit is natuurlijk complete kolder en weinig respectvol want wij wonen hier nu eenmaal en het verkeersbeleid van de Provincie (waardoor de N264 de belangrijkste verbinding is tussen de A50 en A73) in deze zorgt er juist voor dat het verkeer alsmaar blijft toenemen waardoor onze leefbaarheid steeds verder ondermijnt wordt. Daar vragen wij niet om maar dat krijgen we gewoon op ons bordje gedropt doordat slecht doordachte verkeers - plannen worden ontwikkeld en de verkeerde keuzes worden gemaakt die juist de overlast verergeren i.p.v. verminderen/elimineren.

Vanuit de Gemeente is er een wethouder belast met "verkeer" en het lijkt er sterk op dat hem de mond gesnoerd wordt omdat hij wel een voorstander is van een goede oplossing buiten de kom van St. Hubert. Een andere wethouder, notabene woonachtig in St. Hubert, is o.a. belast met "leefbaarheid" en hij houdt zich tot nu toe buiten de discussie terwijl de leefbaarheid in St. Hubert door de Provinciale plannen juist steeds verder ondermijnt wordt.

We gaan daarom in 2019 gewoon verder met de strijd tegen de voorgenomen plannen van de Provincie met de N264 in St. Hubert en zullen we op korte termijn een bijeenkomst organiseren voor alle aanwonenden van de N264 dus vanaf de rotonde bij Haps tot aan rotonde Erica want de Provincie wil de mensen aanwonend aan de N264 tussen Haps en St. Hubert nu niet toelaten tot de discussie maar pas in een later stadium als de weg tussen Haps en St. Hubert aan de beurt is terwijl dit juist als een geheel bekeken moet gaan worden om het nu in één keer goed te gaan doen voor nu en in de verre toekomst.

Namens ons wensen wij een ieder het allerbeste in het nieuwe jaar en laten we vooral met z’n allen proberen ons dorp gezonder te maken door samen de Provincie duidelijk te maken dat de voorgenomen plannen van tafel moeten !!

Aantal aanwonenden van de Pastoor Jacobsstraat N264
Huub Schuurmans, Hans Brouwers en Henri van de Pol.
Email: n264sinthubert@gmail.com 


Artikel geplaatst op Donderdag - 27 December, 2018     5203 maal gelezen