Geurts verzekeringen
Uitnodiging informatieavond aanpak provinciale weg Uden – Haps
Op dinsdag 13 november organiseert de provincie Noord-Brabant een informatieavond voor de inwoners van Sint Hubert over de aanpak van de provinciale weg Uden-Haps. Onderdeel van dit plan is de aanpak van de kom van Sint Hubert. U bent van harte welkom.

De provincie Noord-Brabant heeft in samenwerking met een aantal partijen een verkennende studie uitgevoerd naar de provinciale weg N264 tussen Uden en Haps. De studie werd uitgevoerd in de eerste helft van 2018. In de studie zijn problemen onderzocht en mogelijke oplossingen inzichtelijk gemaakt. De drukte, en vragen rond leefbaarheid en verkeersveiligheid vragen een gedegen oplossing voor een langere termijn. 
 
Stand van zaken
De resultaten van de studie zijn vertaald in een plan voor de aanpak van de N264 tussen Uden en Haps. Begin juli heeft de Stuurgroep (de gedeputeerde van de provincie en de wethouders van de gemeenten Mill en Sint Hubert en van Uden) besluiten over dit plan genomen, ook voor de kom van Sint Hubert. Op basis van het onderzoek is besloten dat er geen omlegging van deze weg door het buitengebied komt. In plaats daarvan komt er een maatregelenpakket voor de kom van Sint Hubert. Verder is afgesproken dat in goed overleg met gemeente en met participatie van de belanghebbenden gekeken zal worden naar de best haalbare inrichting van de komtraverse.
 
Informatieavond
In overleg met de Dorpsraad is besloten om een informatiebijeenkomst te organiseren om deze stand van zaken en het gevolgde proces nader toe te lichten en daarover vragen te beantwoorden. In het tweede deel van de avond wordt het vervolgproces toegelicht. Deze avond heeft de volgende (voorlopige) agenda:
 
Deel 1
- Welkom – wethouder J. van den Boogaart
- Introductie gespreksleider: mevrouw I. Lagas - Meijer
- Inleiding aanpak en voortgang van de studie (projectmanager T. van Helvert)
- Resultaten van de studie en besluitvorming daarover (toelichting door adviesbureau, B. van Genugten)
- Vragenronde
Pauze
 
Deel 2
- Het vervolgproces (projectmanager T. van Helvert)
- Werkwijze en werkgroep herinrichting komtraverse (toelichting omgevingsmanager B. Peters)
- Uitgangspunten/wensen voor de komende planstudie (B. Peters)
- Reacties, wensen, vragenronde 
- Afsluiting – mevrouw I. Lagas - Meijer
 
Er wordt een werkgroep ingesteld die een actieve rol gaat spelen in het vervolgtraject. U kunt u tijdens de bijeenkomst ook aanmelden als kandidaat voor de werkgroep. 
 
Aan het einde van deze avond zal u gevraagd worden kenbaar te maken wat u belangrijk vindt voor de herinrichting van de komtraverse. Het verdient aanbeveling om voorafgaand aan deze bijeenkomst hier al over na te denken.
 
De informatieavond vindt plaats op dinsdagavond 13 november, 20.00 uur in De Jachthoorn: Wethouder Lemmenstraat 13 te Sint Hubert. 
 
Vragen?
Hebt u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging? Dan kunt u deze mailen naar N264@brabant.nl of contact opnemen met Ben Peters (06-21553099). Kijk ook eens op de website: www.brabant.nl/N264 
 
Graag tot ziens bij de informatieavond!


Artikel geplaatst op Donderdag - 1 November, 2018     971 maal gelezen