Geurts verzekeringen
KBO zoekt bestuursleden
Tijdens de jaarvergadering van de KBO was er een bestuursverkiezizing. Aftredend en niet herkiesbaar was Willemien Manders, Anny Derks trad af vanwege gezondheidsredenen.

Harm de Raaf en Toos Vloet waren aftredend en herkiesbaar dat met applaus bevestigd werd. 

De nieuwe voorzitter mevr.  Lyda Nabuurs- Kohrman werd met algemene stemmen gekozen. Er blijft over een vacature als bestuurslid en als penningmeester graag zag het bestuur deze weer ingevuld. U kunt zich aanmelden bij het bestuur.
 


Artikel geplaatst op Maandag - 1 April, 2013     22509 maal gelezen