Heemschut St Huybert
 Inhoud:
 Home
 Nieuws
 Foto's
 Diversen

Heemschut St Huybert
Mw. Thea Arts
St.Hubertse binnenweg 45
5454 GA St. Hubert
tel. 06-57595495


Stichting Heemschut St Huybert

Heemschut St. Huybert is opgericht in 1996. De eerste vergadering was op 11 jan 1996. Waarbij de stichtingsakte is getekend op 5 sept. 1996.

Het doel van de stichting is het bevorderen en doen bevorderen van de kennis van het St.Huyberts eigene, zijn bevolking, zijn geschiedenis en zijn volksgebruiken.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Zij tracht dit doel te verwezenlijken door o.a. het bestuderen van historische bronnen, het verzamelen en vastleggen van historische vondsten publicaties foto en filmmateriaal, gegevens over oude ambachten, overlevering en volksverhalen.

Het beoefenen van de genealogie van families uit St.Hubert, het documenteren van het verenigingsleven, en het publiceren over en het doorgeven van het verworvene aan de gemeenschap van St. Hubert.

De vereniging bestaat thans uit een tiental leden, en heeft hun heemkamer gevestigd in het gemeenschaphuis De Jachthoorn in St Hubert. De Heemkamer is iedere eerste dinsdag van de maand open vanaf 20.00 uur en evt. op afspraak.

Wat deed Heemschut St.Huybert vanaf 1996:

1996:Tentoonstellig van karrenspoor tot autobaan t.g.v.opening fietspad
        St.Hubert-Oeffelt.
        Medewerking tentoonstelling 200 jaar Parochie H.Hubertus en 
        H.Barbara.
1997:Uitgaveboek 50 jaar WerktuigencoŲperatie "Eendracht" St. Hubert
        1947-1997
        Tentoonstelling 40 jaar priesterfeest Pastoor Ad Bogers
        Uitgave Verjaardagskalender oud St Hubert 
        Landschapspark Mill: Schenking van een plantaan evenals de 
        andere Heemkringen. Samen vormen ze de 4 Heemskinderen
        Bezig met het aanleggen van registers van wie er in welk huis  
        woonden.
2000:Medewerking aan de L.O.M.-documentaire: Ons eeuw(ig) leven
        vragen en antwoorden vastgelegd.
        Middag voor de leden van de K.B.O. met foto's en bidprentjes
        Het organiseren van het Genealogisch en Historisch weekend
        op 25 en 26 maart.
        Medewerking aan de uitgave van het straatnamenboek:
        Wegwijs in Mill, St. Hubert, Langenboom en Wilbertoord.
        Uitgave van de boeken 100 jaar Fanfare Ons Genoegen,
        Gilde Sint Barbara en Voetbal 2000 
2001:Lustrumtentoonstelling: Gouden bruidsparen in St.Hubert
        Uitgave van boekjes: Wandeling door St.Hubert en 
        Het broekstenen huisje.
2002:Tentoonstelling 25 jaar gemeenschapshuis "De Jachthoorn" 
        Boekje 25 jaar "De Jachthoorn"
2003:Bouw van de Mariakapel. OfficiŽle opening en overdracht aan
        de Parochie, samen met een Maria tentoonstelling.
2004:Uitgave boek: 60 jaar bevrijding St.Hubert
        Tentoonstelling Oorlog en Bevrijding. 
2005: Uitgave nieuwe verjaardagskalender.
2006: We verlenen onze medewerking bij de tentoonstelling
        115 jaar fanfare/harmonie Ons Genoegen.
        Overzichtstentoonstelling 10 jaar Heemschut Sint Huybert.
2007:Tentoonstelling 40 jaar priesterfeest pastor Bogers.
        Plaatsen van verhalen en foto's in dorpskrant "Nieuwshoorn"
2008:Lezing over gildezilver met film door Herman-Jan van Cuijk
        Ondersteuning jubileumfeest Sint BarbaraGilde.
2009:Filmavond over het Duitslijntje aangevuld met foto's presentatie
2010:Infobord over het "Broekstenenhuisje".
2011:I.s.m burau Raap samenstellen van Archeologisch en              
        cultuurhistorische waardekaart. 
        Overzichtstentoonstelling 25 jaar Heemschut Sint Huybert.
2012:Infobord geplaatst over het "Broekstenenhuisje"aan de Ijzerbroekweg
2013:Plaquette geplaatste ter herinnering aan Luitenant Cor Verbruggen en
         Soldaat Herman van Dijk. Bij de omgekomen in dienst van het
         vaderland.Plaquette is geplaatst aan een zuil bij de ingang van het
         kerkhof.                                                                                 2014: infobord geplaatst Duitslijntje aan de scheiwalweg.                                    -verfraaiing Heilig Hartbeeld, nav leefbaarheidsbudget.                               -Boek Bert Derks 2 eeuwen St. Hubert uitgewerkt. 
             -Oostkant geholpen materiaal verzamelen voor hun boek.        

2015: oude ambachten bij de open monumentendag georganiseerd.                     -boek cv de Bokken 40 jaar mee gearchiveerd en opgezet.                          -tentoonstelling bij feest Pastor.                                                  2016: geholpen met wandelroute met pondje tot stand brengen.                     -tentoonstelling tbv 20 jaar bestaan Heemschut met gouden                bruidsparen 2000 en groepsfoto's van het peuterhŲfke of zoal                  we nu zeggen de Blokkendoos van hun 40 jaar bestaan.            2017: -memoryspel over sint Hubert.                                                    -Diverse aanvullingen op archieven en actualisaties van gegevens.               -lezing Mw vd Broek.                                                                            2018: kadastrale gegevens met kaarten gearchiveerd.                                -boekenkast met historische boeken gecreŽerd, kunnen uitgeleend worden.


Verder werkt Heemschut Sint Huybert mee aan de jaarlijkse open Monumentendag en is Martien Strijbosch lid van de Gemeentelijke Monumentencommissie. We verleenden medewerking bij de inventarisatie van boerderijen en woonhuizen met historische of monumentale waarden.
We verzamelen de archieven van bestaande en niet meer bestaande verenigingen van St. Hubert
In de loop der jaren aanleggen van een gigantische hoeveelheid foto's, bidprentjes en rouwbrieven. Alles in ordners gearchiveerd.
Het aanleggen van registers van doop, trouw en overlijden van de parochie St Hubert.  Het in kaart brengen van alle inwoners van de woonhuizen van sint Hubert vanaf bouwjaar woning. Alle krantenartikelen van sint Hubert worden verzameld en gearchiveerd.