Stichting Sint Hubert op internet

St Hubert.Nu is een onderdeel van de Stichting Sint Hubert op internet.
De stichting heeft als doel:
Het verspreiden van lokale informatie in het algemeen en lokaal nieuws in het bijzonder, hoofdzakelijk via internet en het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel o.a. te bereiken middels de website St Hubert.Nu.
Deze website maakt onderdeel uit van de Stichting Sint Hubert op internet.

Oprichting en vestiging:
De stichting werd 15 Oktober 2007 opgericht. De stichting is gevestigd in St Hubert.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel Oost-Brabant onder nummer 17212846