Vastenactie 2019 Zorg voor elkaar
Vrij snel na het afschaffen van het officiële Vasten (minder eten en geen vlees gebruiken) is de landelijke vastenactie gekomen met de bedoeling dat mensen gedurende 40 dagen soberder zouden leven en als voorbereiding op Pasen en van hun overvloed zouden geven aan de allerarmsten.

Onder het motto “Even minderen voor een ander” wordt het vastenactie- offer dit jaar besteed voor toegang tot schoon water in de Derde Wereld.In het zuiden wordt ongeveer 80% van de ziektes veroorzaakt door vervuild water. Schoon water kan levens van mensen veranderen. Vastenactie werkt wereldwijd mee aan het oplossen van waterproblemen en brengt schoonwater door het slaan voor waterputten en het plaatsen van waterpompen.
Water doet het leven veranderen. Water is immers de belangrijkste bron van leven. Wilt u mensen in de Derde Wereld hiermee helpen dan kunt u het ingesloten vastenactie envelopje in de bus doen bij de mensen die bij U aan de deur komen op dinsdag 16 april vanaf 18.00 uur of in de brievenbus bij het parochiecentrum voor goede vrijdag of via NL 21 INGB 000 000 5850 ten name van Vastenaktie Den Haag.
Graag vóór de Goede Week- Pasen.
Van delen wordt je nooit armer.


Artikel geplaatst op Donderdag - 11 April, 2019     12335 maal gelezen