Wateroverlast
Het klimaat verandert. Dit zorgt voor een warmer, maar natter weerbeeld in Nederland. Die verandering gaat gepaard met langere perioden van droogte en een toename van het aantal ‘extreme buien’.

Deze extreme buien nemen zowel in aantal als in intensiteit toe. Ze kunnen voor grote problemen gaan zorgen in de stedelijke omgeving. Water kan hierdoor terecht komen op plekken waar dat niet gewenst is, zoals in huizen en kelders. Droogte wordt ook een steeds groter probleem. Dat is vooral na de zomer van 2018 een groot onderwerp. De warme zomer van 2018 heeft een grote impact op de bodem gehad. De lagere grondwaterstand en lage waterstand in beken, zorgen voor een droge ondergrond. De gemeente Mill en Sint Hubert wil onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het risico op wateroverlast en verdroging te verkleinen.
 
Bij de gemeente Mill en Sint Hubert zijn al enkele locaties bekend waar wateroverlast voorkomt. 
Daar is al onderzocht wat de oorzaak van de overlast is en welke maatregelen genomen kunnen worden. Op de website www.gemeente-mill.nl/tegengaan-wateroverlast is het resultaat van dit onderzoek in te zien. In dit onderzoek worden maatregelen bepaald die de kans op wateroverlast aanzienlijk verkleinen. Maar die ook verdroging kunnen tegengaan. De te nemen maatregelen vormen overigens geen garantie dat er geen overlast en schade meer kan optreden. Het kan nog altijd voorkomen dat het zo hard regent dat de oplossing niet (volledig) het gewenste effect heeft.  Zeker gezien de klimaatveranderingen moet hier rekening mee gehouden worden. En op enkele locaties zijn er geen of zeer beperkte oplossingen mogelijk.
                                                                                                                                                                                
Waarschijnlijk zijn de in het onderzoek beschreven locaties niet volledig. Graag horen wij van de inwoners van de gemeente Mill en Sint Hubert of er nog meer locaties zijn waar wateroverlast optreedt. Zo kunnen deze locaties in het onderzoek en bij de te nemen maatregelen meegenomen worden.  
 
Informatieavonden
We willen alle inwoners goed informeren. Ook willen we dat iedereen ruim de gelegenheid krijgt om vragen te stellen of om overlastlocaties en voorgestelde oplossingen met ons te delen. Daarom komen er twee inloopbijeenkomsten waarbij u tussen 19:00 en 21:00 uw vragen en opmerkingen kunt uiten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een inloopbijeenkomst bij te wonen dan kunt u ook bij de andere binnen lopen. 
  
Voor wie: Inwoners uit Sint Hubert en Wilbertoort
Wanneer: Maandag 8 april 2019 
Tijdstip: 19:00 tot 21:00 uur
Locatie: Gemeenschaphuis De Jachthoorn, Edelhertzaal
Wethouder Lemmenstraat 13 te Sint Hubert
 
Doorgeven overlast / afspraak maken / vragen
Het doorgeven van overlastlocaties kan ook per e-mail. Zou u daarbij de volgende gegevens willen vermelden (indien bekend):
Datum en tijdstip van de overlast?
-       Locatie van de overlast? 
-       Omschrijving van de overlast?
-       Mogelijke oorzaak van de overlast?  
-       Idee voor oplossing?
 
Informatie
Wilt u een afspraak maken of heeft u nog andere vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Mark Peters (mark.peters@cgm.nl) of Gijs Silvertant (gijs.silvertant@cgm.nl). Telefoon: 0485-396600.


Artikel geplaatst op Dinsdag - 19 Maart, 2019     6777 maal gelezen