Mobiliteit Sint Hubert

Mobiliteit Sint Hubert, zo kan het ook:

1. mobiliteit Sint Hubert
In 2015 zijn bewoners uit Sint Hubert, KBO, “De Jachthoorn”, Ouderenhulpdienst en Radius samen met adviesbureau Zet aan de slag gegaan met het thema mobiliteit. Dit gebeurt in het kader van het project Mobiliteit in het Land van Cuijk. Zet, adviesbureau voor leefbaarheid, voert dat project uit in opdracht van de gemeenten en Regiotaxi Noordoost Brabant en Provincie Noord-Brabant.

De leefbaarheid van het dorp gaat deze werkgroep na aan het hart. Voor de leefbaarheid van Sint Hubert is een goede verbinding met omliggende dorpen en steden belangrijk. Ook als je geen auto (meer) kunt rijden, moeten er mogelijkheden zijn voor een zelfstandig en zelfredzaam bestaan. Veel mensen in Sint Hubert zijn zo gewend om alles met de auto te doen dat ze vaak niet weten wat de andere mogelijkheden zijn. Misschien is dat op dit moment nog geen probleem, maar dat kan snel veranderen. Bijvoorbeeld doordat het vanwege gezondheidsredenen niet meer mogelijk is om auto te rijden. Of omdat de tweede auto de deur uit gaat vanwege de kosten. En wat gebeurt er als degene met wie je altijd meerijdt ineens geen auto meer kan rijden?

Er is een onderzoek gedaan onder de bewoners waaruit bleek dat veel mensen niet op de hoogte zijn van de goede verbindingen met het openbaar vervoer vanuit Sint Hubert en de mogelijkheden van de vrijwillige hulpdienst van SWOM. Tijdens een bewonersavond zijn er ideeën geopperd om hier verandering in te brengen. Op basis van die input is besloten om buddy’s op te leiden die mensen kunnen helpen met het zoeken van informatie van vervoer, het plannen van reizen, aanvragen van OV-chipkaart of daadwerkelijk samen op pad gaan om het openbaar vervoer uit te proberen. Ook is er een informatiehoek ingericht bij de Jachthoorn met een informatiezuil. De ontwikkelde vervoerswaaier biedt in één oogopslag een overzicht van de mogelijkheden die er allemaal zijn voor vervoer en de bijbehorende telefoonnummers..

2. project Mobiliteit Land van Cuijk
Drie innovatieve mobiliteitsprojecten in het Land van Cuijk gaan een aantal nieuwe oplossingen bieden waarmee men de mobiliteit en de leefbaarheid in het Land van Cuijk wil verbeteren. De inzet is: nu zorgdragen voor mobiliteit voor iedereen, zodat ook in de toekomst er sprake is van een goed bereikbaar gebied. Een gebied waar mensen goed en gemakkelijk kunnen reizen naar verschillende bestemmingen.
Het personenvervoer staat door o.a. demografische veranderingen, krimp en bezuinigingen onder druk. Vanuit een eerdere inventarisatie door adviesbureau Zet kwam aan het licht dat de inwoners uit het land van Cuijk steeds moeizamer op de gewenste bestemming komen. Om verschillende redenen; er rijden minder bussen, de bus komt niet of minder vaak in het dorp, mensen zijn niet bekend of vertrouwd met het reizen met het openbaar vervoer, sommige bestemmingen zijn niet of moeilijk te bereiken. Door een lage mobiliteit neemt de leefbaarheid in het gebied af. De pilots worden uitgevoerd in 2014 in Vianen, Sint Hubert en Boxmeer (Maasziekenhuis).

Lokale partners, vervoerders, dorpsinitiatieven werken in de pilots samen aan duurzaam en betaalbaar vervoer in het Land van Cuijk. De oplossingen sluiten aan bij de mogelijkheden van het gebied en worden gedragen door de mensen die er wonen en werken. De pilots worden gemonitord met als doel ze in andere dorpen en steden uit te kunnen rollen. Het project Mobiliteit Land van Cuijk wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeenten en Regiotaxi Noordoost Brabant en Provincie Noord-Brabant. Adviesbureau Zet voert deze opdracht samen met welzijnsorganisatie Radius uit.

3. Hulp nodig: vraag een buddy
Er staan vrijwilligers uit Sint Hubert voor je klaar om te helpen met het vinden van informatie over vervoer, samen een reis te plannen of een OV-chipkaart aan te vragen. We noemen deze vrijwilligers buddy’s.

Als je het niet prettig vindt om voor de eerste keer alleen op stap te gaan met het OV, kan een buddy met je mee gaan.
De buddy’s zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur via 06 – 189 311 53

Voor alle vragen over (openbaar) vervoer neem je eerst telefonisch contact op met de buddy. Vervolgens kan een afspraak worden gemaakt om samen informatie op te zoeken of op pad te gaan.

4. Belangrijke telefoonnummers
Vervoersconsulent Sint Hubert, voor al je vragen over vervoer 06-189 311 53.
Plannen van een reis 0900 – 9292 (€0,70 p/m) of www.9292.nl
Regiotaxi 0900 – 829 44 67 (€0,10 p/m)
Ouderenhulpdienst SWOM 0485 – 45 54 70