Het dorp Sint Hubert

Sint Hubert is een dorp in het noordoosten van de provincie Noord-Brabant. Samen met Langenboom, Mill en Wilbertoord vormt het de gemeente Mill en Sint Hubert. Deze gemeente behoort tot het Land van Cuijk. Op 1 januari 2009 had het dorp 1573 inwoners.

In 1459 werd Sint Hubert voor het eerst vernoemd. Er werd toen gesproken over een kapel in het veen. De kapel was gewijd aan de Heilige Hubertus. Rond 1800 telde Sint Hubert ongeveer 400 inwoners. Tot 1980 bleef het inwonertal van Sint Hubert beperkt tot een kleine 1000 zielen. Als gevolg van een woningbouwstop in Mill werd de wijk Grootven gebouwd en steeg in korte tijd het aantal inwoners tot ongeveer 1600.

De bevolking van Sint Hubert is hoofdzakelijk katholiek. Het kerkbezoek is echter ook hier flink teruggelopen. Vermeldenswaardig is dat er buiten een katholieke kerk ook een Russisch-Orthodox klooster in het dorp staat.

Sint Hubert ligt in het gebied dat de overgang vormt van Peel naar Maas. De Molenheide, in het zuiden en zuidwesten, is gelegen op een uitloper van de peel. Een hoog gelegen gebied waar oorspronkelijk, zoals de naam al zegt heide groeide. Begin 1900 is dit gebied voor bosbouw in gebruik genomen. Momenteel is dit natuurgebied in handen van Natuurmonumenten.
Nabij de Wanroyse- en Millseweg is de overgang naar het lager gelegen Maasdal duidelijk zichtbaar. Verder naar het oosten en noorden komt men in een lager gelegen broekgebied. Hier stroomt ook het riviertje de lage Raam. In vroegere tijden was dit een zeer nat gebied.

In het verleden was Sint Hubert een uitgesproken agrarisch dorp. Op kleine perceeltjes werd aan akkerbouw gedaan. Boerderijen waren er veel maar meestal zeer beperkt van omvang. Als gevolg van de ruilverkaveling in de jaren 70 van de vorige eeuw trad er schaalvergroting op en schakelde enkele bedrijven over op tuinbouw, boom-, en bloemkwekerijgewassen. Tegenwoordig is er ook een klein industrieterrein aan de Grootvenseweg.

Sint Hubert wordt in tweeën gedeeld door een zeer drukke provinciale weg, de N264. Deze weg plaatselijk aangeduid als Hapseweg en Pastoor Jacobsstraat vormt de verbindingsweg tussen de A73 afslag Haps en de A50 afslag Uden-volkel.