Dorpsraad Sint Hubert

Stichting Dorpsraad Sint Hubert is opgericht in oktober 2014.
De leden van de Dorpsraad zijn vrijwilligers die de belangen van ons dorp behartigen. Van en voor de inwoners van Sint Hubert.

Ons doel is om de leefbaarheid in Sint Hubert te behouden en te verbeteren. Samen met de inwoners willen we de behoeftes inventariseren, ondersteuning bieden bij het opzetten van initiatieven, uitwerken van ideeën en activiteiten in en voor Sint Hubert.
Denk hierbij groots en klein: van woningbouw tot dorpsverfraaiing. We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners in ons dorp. De Dorpsraad heeft geen politieke binding.

De taken van een dorpsraad zijn: belangen van het dorp behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen. Heeft u een vraag, idee of opmerking? Neem contact met ons op of kom naar onze vergadering, met openbaar deel van 20.00 tot 20.45 uur.
We vergaderen elke maand in Gemeenschapshuis de Jachthoorn. De datum staat op de activiteitenkalender van St.Hubert.nu.
Graag aanmelden via ons secretariaat: info@dorpsraadsthubert.nl

Leden Dorpsraad Sint Hubert

Han Lavrijssen, Voorzitter
Harm Litjens, Vice-voorzitter
Mark Derks, Penningmeester – Werkgroep School
Sandy Hol, Secretaris* – Werkgroep School
Monique van Loon, PR – werkgroep N264
Danielle Schoenmakers – Kremers, Bestuurslid – werkgroep N264
Bas van Haren, Bestuurslid – Werkgroep Wonen
Duncan van Haren, Bestuurslid – Werkgroep Wonen – werkgroep N264
Tinie van Dijk, Bestuurslid – Werkgroep Wonen

* Contactgegevens:
E-mail: info@dorpsraadsthubert.nl
Tel: 0485-471122
Voordijk 35, 5454 GB Sint Hubert