Afvalwijzer

In ons dorp vindt de inzameling van gft- en restafval gescheiden plaats door middel van groenbak en tariefzak.

Gft en restafval
Groente-, fruit- en tuinafval (Gft) wordt verzameld in een groenbak (kliko). Iedere woning heeft een groenbak, bij nieuwbouw info via de gemeente Mill en Sint Hubert. Het gft (groenbak) en restafval (tariefzak) wordt volgens een vast schema ingezameld. http://www.afvalaanbieden.nl/.
Plastic
Plastic verpakkingsafval wordt verzameld in de speciale Plastic Heroes zakken. deze worden volgens een vast schema ingezameld. Plastic Heroes zakken zijn gratis verkrijgbaar bij  gemeenschapshuis “De jachthoorn”.
KCA
Klein Chemisch Afval kunt u aanbieden bij de Mini milieustraat, naast de gemeentewerf in Mill en de Milieustraat in Haps.
Papier
Op de parkeerplaats bij het sportpark staat iedere iedere vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur een container waar u uw oud papier en karton kwijt kan.
Luier en incontinentie materialen
Container staat aan de Voordijk, achter speelzaal “De Blokkendoos”. Hier zijn iedere dinsdagmiddag 13.00-15.30 uur en vrijdagochtend 08.30-12.00 uur gratis zakken af te halen.
Glas
Voor flessen en glazen potten staat er een glasbak op het Pastor Bogersplein.
frituurvet en plantaardige olie
U kunt frituurvet en plantaardige olie kosteloos inleveren op de gemeentewerf of de milieustraat in Haps.
Kleding
Voor Kleding en schoenen staat een container op het Pastor Bogersplein

Openingstijden:
Mini milieustraat naast de gemeentewerf Mill zaterdag van 09.00 – 13.00 uur Langenboomseweg 41
Milieustraat Haps Beijersbos kijk op de website