Geurts verzekeringen
Korte reactie van de Dorpsraad op de informatieavond van actiecomité “De weg moet weg"
De Dorpsraad heeft kennisgenomen van de informatieavond die het actiecomité “De weg moet weg” afgelopen maandagavond 28 januari heeft georganiseerd. Tijdens deze avond zijn er verschillende uitspraken gedaan.

De Dorpsraad is zich er van bewust dat het hier om een gevoelige kwestie gaat. Elk denkbaar scenario kent immers voor- en tegenstanders. Een gemeenschappelijk gedragen oplossing is er niet. Om die reden heeft de Dorpsraad er voor gekozen geen inhoudelijk standpunt in te nemen, maar voor de rol van procesbewaker te kiezen. In deze rol heeft de Dorpsraad al meer dan 2 jaar gehamerd op een open proces en transparante communicatie.

Een deel van de uitspraken die afgelopen maandagavond gedaan zijn m.b.t. de rol van de Dorpsraad, zijn naar onze mening gebaseerd op aannames. 

De Dorpsraad staat voor een constructieve aanpak en staat er graag voor open om met inwoners in gesprek te gaan. Dit kan nog steeds door het openbare deel van onze vergadering te bezoeken of door contact op te nemen met info@dorpsraadsthubert.nl. De volgende vergadering is op dinsdagavond 12 februari om 20:00 uur in “De Jachthoorn”. Voor inhoudelijke informatie kan ook de projectpagina van de provincie geraadpleegd worden: www.brabant.nl/n264.


Artikel geplaatst op Dinsdag - 29 Januari, 2019     7163 maal gelezen