weekfoto
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan kom Sint Hubert


Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 27 september 2012 het bestemmingsplan ‘Kom Sint Hubert’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Het doel van het bestemmingsplan is primair om de juridische regeling van geldende bestemmingsplannen te actualiseren.

Het vaststellingsbesluit en het bijbehorende plan alsmede alle daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 9 november 2012 gedurende 6 weken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij de balie ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Het plan wordt tevens digitaal beschikbaar gesteld via www.gemeente-mill.nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Gedurende genoemde termijn kan beroep worden ingesteld tegen het vaststellingsbesluit door belanghebbenden die tevens naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad een zienswijze hebben ingediend. Ook kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tijdig met een zienswijze te richten tot de gemeenteraad. Tegen die onderdelen van het plan die gewijzigd zijn vastgesteld kan door iedereen beroep worden ingesteld. Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de voornoemde Afdeling.10.11.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 859 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen