weekfoto
Provincie trekt reactieve aanwijzing buitengebied Mill en Sint Hubert gedeeltelijk in


Het gemeentebestuur van de gemeente Mill en Sint Hubert is door de provincie Noord-Brabant in kennis gesteld dat de reactieve aanwijzing op het bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert deels is ingetrokken.

Dit besluit van de provincie is gedateerd 21 augustus 2012.
Middels deze bekendmaking maken Burgemeester en wethouders bekend dat de provincie heeft besloten aanwijzing 2 ten aanzien van de bestemmingen ‘Agrarisch’ met de aanduidingen ‘intensieve veehouderij’ aan de Krommedijk 27 en 28 zoals opgenomen in de reactieve aanwijzing van 10 juli 2012, met nummer C2077937/3046312 en planIDN NL.IMRO.9930.ra0815bgmill-va01 in te trekken.

Provinciaal beleid
Op 7 juni 2012 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Mill en Sint Hubert vastgesteld. Na de vaststelling heeft de provincie een reactie gegeven op de onderdelen die niet passen binnen het provinciaal beleid; de zogenaamde reactieve aanwijzing. Door de reactieve aanwijzing blijven enkele onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied zoals dat op 7 juni is vastgesteld geen deel uitmaken van het bestemmingsplan.

Ingetrokken aanwijzing
Op 21 augustus 2012 heeft Gedeputeerde Staten besloten de reactieve aanwijzing op één onderdeel in te trekken. Het gaat om de aanwijzing met betrekking tot de bestemmingen ‘Agrarisch’ met de aanduidingen ‘intensieve veehouderij’ aan de Krommedijk 27 en 28.
Bij de reactieve aanwijzing van 10 juli 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant abusievelijk een onjuiste locatie op de verbeelding aangegeven, namelijk Sint Hubertse Binnenweg 23 -25 te Mill en een incorrecte huisnummering voor de locatie aan de Krommedijk opgenomen in de tekst van de reactieve aanwijzing. Naar aanleiding van ambtelijk overleg is overeengekomen dat dit deel van de reactieve aanwijzing door Gedeputeerde Staten wordt ingetrokken.

De omissies zijn met het besluit tot intrekking d.d. 21 augustus 2012 zodanig gecorrigeerd dat dit planonderdeel wederom in werking kan treden en hiervoor de beroepstermijn aan kan vangen.

Omdat belanghebbenden niet eerder hebben kunnen reageren op dit onderdeel komt deze nu voor 6 weken ter inzage te liggen vanaf 6 september 2012. Belanghebbenden kunnen hiertegen beroep aantekenen bij de Raad van State.
Het beroep dient te worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen, kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de voornoemde Afdeling. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen deze termijn naast een beroepschrift tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend.06.09.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 806 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen