weekfoto
Onderzoek naar klanttevredenheid Wmo 2011


Begin 2012 is door de Intergemeentelijke Sociale Dienst Cuijk Grave Mill (ISD CGM) voor de gemeente Mill en Sint Hubert het jaarlijkse tevredenheidonderzoek gehouden onder de klanten van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).Dit is gebeurd door een vragenlijst te sturen aan een derde deel van alle Wmo-klanten, dat zijn 202 mensen.

Hoge respons
De respons was goed: 45% van de mensen stuurde de vragenlijst terug. Dat betekent dat wij van deze klanten weten hoe tevreden of ontevreden zij zijn over de dienstverlening van de gemeente Mill en Sint Hubert en de door de gemeente ingeschakelde bedrijven en organisaties voor het verkrijgen van hulp bij het huishouden en bij het verkrijgen van voorzieningen als een scootmobiel, rolstoel, woningaanpassing, hulpmiddelen in en om woning, vervoersvoorziening en persoonsgebonden budget (PGB).

Goede dienstverlening
Uit het onderzoek blijkt dat de Wmo door de gemeente Mill en Sint Hubert over het algemeen goed wordt uitgevoerd. Dit geldt voor zowel het Wmo-loket, de informatievoorziening, de Wmo consulenten en de verstrekking van de voorzieningen.

Verbeterpunten
Het onderzoek geeft ons ook informatie over punten waar nog aandacht aan besteed moet worden. Zo hebben bijvoorbeeld een aantal klanten aangegeven dat zij zich overvraagd voelen door de hoeveelheid enquêtes die zij krijgen aangeboden. Voor het jaar 2012 zal dan ook de rol en vorm van het klanttevredenheidsonderzoek opnieuw bekeken worden.

Nadrukkelijke aandachtspunten zijn geconstateerd bij het Collectief Vervoersysteem via de Regiotaxi. Verbeterpunten zijn o.a. de ritplanning, de duur van de ritten en wachttijden. De genoemde verbeterpunten zullen in ieder geval ook met de vervoerder worden besproken.

Ten aanzien van de bedrijven die hulp bij het huishouden leveren, is gebleken dat nog vrij veel klanten ontevreden zijn over de vervanging van de vaste hulp (bij ziekte en vakantie). Ook dit is dan een belangrijk verbeterpunt. Dit zal in het periodieke overleg met de desbetreffende bedrijven nadrukkelijk aan de orde worden gesteld.

Burgerparticipatie raad
De bekendheid van de Burgerparticipatieraad WWB / Wmo Gemeente Mill en Sint Hubert (BPR) is nog niet zo groot. Drie kwart van de ondervraagden heeft aangegeven niet bekend te zijn met de BPR.

Meer informatie
Het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 is beschikbaar gesteld via de website van de gemeente Mill en Sint Hubert (www.gemeente-mill.nl). Als u naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Het telefoonnummer is 0485-390 733.

28.08.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 672 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.064 seconden geladen