weekfoto
Hoe en waar kan ik stemmen bij verkiezingen


Medio 24 augustus krijgt u uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. Met deze stempas kunt u bij elk stembureau binnen de gemeente stemmen. U mag alleen stemmen als u een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) kunt laten zien. Dit bewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Wat te doen als u geen stempas heeft ontvangen
U kunt alleen stemmen als u een stempas heeft. Wanneer u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u contact opnemen met uw gemeente. Dit moet u uiterlijk 2 werkdagen voor de verkiezingsdag doen. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 kan dit in Mill en Sint Hubert tot uiterlijk maandag 10 september 18.30 uur.

Stemmen met een stembiljet
U stemt met het rode potlood op een papieren stembiljet. U ontvangt eind augustus de kandidatenlijst. Daarop vindt u de namen van de partijen en kandidaten op wie u kunt stemmen. Wanneer op u op de dag van de verkiezing gaat stemmen, ontvangt u in het stemlokaal het stembiljet, waarop u met een rood potlood uw stem kenbaar maakt.

Stemmen in andere gemeente
Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven, dan moet u een kiezerspas aanvragen. Een kiezerspas wordt eenmaal uitgereikt. Raakt u hem kwijt, dan kunt u geen nieuwe krijgen. U kunt een kiezerpas schriftelijk en mondeling aanvragen:
• Schriftelijk een kiezerspas aanvragen kan tot 14 dagen voor de verkiezingsdag (dus voor de komende verkiezingen tot en met 29 augustus 2012). U doet dit door een aanvraagformulier in te dienen bij uw gemeente. Deze formulieren zijn verkrijgbaar bij elke gemeente en zijn te downloaden van de website http://www.verkiezingen2012.nl of www.gemeente-mill.nl.
• Mondeling een kiezerspas aanvragen kan tot 5 dagen voor de verkiezingsdag (dus voor de komende verkiezingen tot en met vrijdag 7 september 2012 12.30 uur). Hiervoor moet u zich persoonlijk met uw stempas melden bij het cluster

Publiekszaken.
Identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn
U mag zich bij het stembureau identificeren met een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs. Dus voor de komende verkiezingen moet uw legitimatiebewijs geldig zijn tot 13 september 2007. Praktisch houdt dit in dat op het ID-bewijs achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 13 september 2007 staat of een datum die recenter is.
Ook voor het geven van een onderhandse volmacht kunt u een maximaal 5 jaar verlopen identiteitsbewijs gebruiken.

Als u niet beschikt over een Nederlands paspoort of een Nederlandse identiteitskaart of over een geldig Nederlands rijbewijs of een ander hierboven opgesomd identiteitsbewijs en wilt u toch uw stem uitbrengen, dan moet u tijdig voorafgaand aan de datum van de verkiezingen alsnog een Nederlands identiteitsbewijs aanvragen. U kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Houdt er rekening mee dat de tijd die het duurt voordat het aangevraagde identiteitsbewijs uitgereikt wordt, gemiddeld vijf werkdagen is.
Als u geen identiteitsbewijs heeft en er geen wilt aanvragen, kunt u een volmacht geven.

Iemand machtigen
Als u niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen, kunt u een ander machtigen dit voor u te doen. U kunt op 2 manieren iemand machtigen:
• U kunt iemand onderhands machtigen. Dit is alleen mogelijk bij iemand uit dezelfde gemeente. U vult hiervoor de achterkant van uw stempas in, laat de gemachtigde medeondertekenen en geeft vervolgens de pas aan hem of haar mee. Deze persoon moet u ook een kopie van uw identiteitsbewijs meegeven. De kopie moet hij of zij laten zien aan het stembureau.
• U kunt een schriftelijk verzoek indienen bij uw gemeente. Dit kan tot uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag. Voor de komende Tweede Kamerverkiezingen kan dit tot 29 augustus 2012. U hoeft hierbij niet te wachten tot u uw stempas heeft. Voor dit verzoek zijn op elk gemeentehuis formulieren verkrijgbaar of te downloaden via de site van de gemeente.

Stemlokalen
Voor het uitbrengen van een stem is een stemlokaal bij verkiezingen geopend van 7.30 tot 21.00 uur.
De stemlokalen in onze gemeente zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking.
Overzicht van alle stemlokalen in de gemeente Mill en Sint Hubert.

1. Het gemeentehuis Kerkstraat 1 Mill
2. Pantein, Zorgcentrum Aldenhorst Pastoor Maasstraat 7 Mill
3. Wijkaccommondatie De Wester Havikstraat 1 Mill
4. Gemeenschapshuis De Jachthoorn Wethouder Lemmenstraat 13 Sint Hubert
5. Gemeenschapsaccommodatie De Wis Dominicanenstraat 25 Langenboom
6. Gemeenschapshuis De Wilg Wethouder Lindersstraat 11 Wilbertoord

Alle locaties zijn bereikbaar met de rolstoel.

Meer informatie
Zie de website http://www.verkiezingen2012.nl of www.gemeente-mill.nl
Als u nog vragen heeft kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met bureau verkiezingen van de gemeente Mill en Sint Hubert, telefoon 0485 - 46 03 00.20.08.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 955 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.096 seconden geladen