weekfoto
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Markt e.o., Centrumplan mill


Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij voornemens zijn om voor het gebied Markt en omgeving een bestemmingsplan te ontwikkelen.Binnen de begrenzing van het nieuwe bestemmingsplan vindt een aantal ontwikkelingen plaats. Naast de aanpassingen in de openbare ruimte wordt het huidige winkel- en appartementenblok aan de Markt vervangen door een nieuw en ruimer winkelblok met op de etages huurappartementen. Daarnaast wordt het huidige pand van de Rabobank gesloopt en wordt aan de oostzijde van de Markt een supermarkt, het nieuwe kantoor van de Rabobank en enkele kleinschalige (detailhandel)voorzieningen met op de etages zorgeenheden en huurappartementen gerealiseerd. Op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening wordt de mogelijkheid voor inspraak geboden met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan Markt e.o., Centrumplan Mill. Het plan met de relevante stukken ligt vanaf 20 augustus 2012 gedurende vier weken voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van het cluster Publiekszaken. Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met 16 september 2012 worden ingediend. Deze kunt u richten aan burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill.

14.08.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 790 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.066 seconden geladen