weekfoto
Voorlopig geen woningbouw in Grootven III


Dit is de teleurstellende conclusie die de V.K.P. trekt na de reactie van het college op de, door deze partij, gestelde vragen betreffende de Kadernota 2013. Hierin heeft het college besloten om het budget groen af te ramen omdat: Grootven III voorlopig niet uitgevoerd wordt.

Begin mei maakte wethouder van den Boogaart nog bekend dat de verkoop van de woningen voor Grootven III van start zou gaan, vooruitlopend op het bouwrijp maken. De ontwikkelaar, Schoonderbeek, ging ervan uit dat voor de zomer gestart zou worden met het bouwrijp maken. Teleurstellend is dat tot de dag van vandaag er geen actie of reactie van de ontwikkelaar naar buiten is gekomen. Over leefbaarheid gesproken. De V.K.P. verwacht van het college dat zij alles in het werk zullen stellen om de woningbouw in Sint Hubert z.s.m. vlot te trekken.

Werkbudget N-264:
De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering van afgelopen donderdag, op verzoek van de V.K.P. een budget van 100.000,- gereserveerd om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingen betreffende de N-264 en het kostenaandeel voor de gemeente Mill en Sint Hubert voor de planstudie.

Lastenverlichting inwoners gemeente Mill en Sint Hubert:
Middels een unaniem door de gemeenteraad aangenomen amendement van de V.K.P. zal er de komende jaren (t/m 2017) een verlaging van de afvalstoffenheffing plaatsvinden.
Het college was voornemens om het positieve resultaat van 160.448,- behaald bij de afvalinzameling te storten in de algemene reserve. De V.K.P. is echter van mening dat gelden die te veel ingebracht zijn door onze inwoners middels de afvalstoffenheffing direct terug dienen te vloeien. Na enige discussie steunde de gehele gemeenteraad het voorstel van de V.K.P. Hoeveel de afvalstoffenheffing zal dalen wordt duidelijk in de komende begrotingsbehandeling.01.07.2012
Bron: VKP
Dit artikel is 969 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.072 seconden geladen