weekfoto
Archeologiebeleid gemeente Mill en Sint Hubert


Het college van de gemeente Mill en Sint Hubert maakt bekend dat de raad in haar vergadering van 10 mei 2012 het archeologiebeleid voor de gemeente Mill en Sint Hubert heeft vastgesteld.

Aanleiding hiervoor is de Wet op de archeologische monumentenzorg. Volgens deze wet moet elke gemeente over een eigen archeologiebeleid beschikken. Er is beleid opgesteld ter bescherming van het archeologisch erfgoed. Dit beleid is opgenomen in de Nota Archeologiebeleid Mill en Sint Hubert en de bijbehorende archeologische beleidskaart.

Inhoud
Het archeologiebeleid heeft betrekking op de bescherming van de in de bodem aanwezige archeologische waarden. Op de beleidskaart is opgenomen waar mogelijk archeologische waarden aanwezig zijn in de bodem. In het archeologiebeleid is opgenomen hoe de gemeente omgaat met deze waarden, die opgeslagen liggen in de bodem. Het archeologiebeleid geeft onder meer aan:
- hoe archeologie in de verschillende bestemmingsplannen wordt opgenomen;
- wanneer archeologisch onderzoek wel en niet verplicht is;
- in welke gebieden wel of niet archeologisch onderzoek nodig is.

In werkingtreding
Het archeologiebeleid treedt de dag na deze publicatie (op 23 mei 2012) in werking

Ter inzage
De Nota archeologiebeleid Mill en Sint Hubert en de bijbehorende beleidskaart liggen vanaf 23 mei 2012 voor iedereen ter inzage. De Nota en beleidskaart kunt u tevens vanaf 23 mei 2012 raadplegen via de gemeentelijke website www.gemeente-mill.nl

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Kling van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.25.05.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 973 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen