weekfoto
Brabantse gedeputeerde, geen randweg voor 2020


Woensdagochtend bezocht gedeputeerde Ruud van Heugten Sint Hubert. Na de ontvangst op de parkeerplaats en een woord van welkom door de werkgroep N264 stak van Heugten, samen met wethouder Jos van de Bogaart, en de kinderen van groep 6 en 7 bij de brigadiers over.De kinderen staken te voet en met de fiets, een aantal in sportkleding, over. Dit om duidelijk te maken dat er ook veel oversteekmomenten buiten de brigadiertijden zijn.
Het rapport met de uitkomsten van de enquête onder de Sint Hubertse bevolking werd daarna overhandigd aan de heer van Heugten en van de Bogaart.

In de Jachthoorn volgde een korte bijeenkomst waarin de werkgroep aan van Heugten en van de Bogaart de situatie in Sint Hubert toelichtte. De weginrichting en de groei van het verkeer, met name het vrachtverkeer hebben Sint Hubert met problemen van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid belast. Nu het zeker is dat om Haps een randweg komt, blijven er voor Sint Hubert helaas geen andere opties van oplossingen over om het verkeer tegen te gaan.
Die randweg zal de problemen voor Sint Hubert verergeren. Daarom heeft de werkgroep een enquête onder de bevolking gehouden om te weten of men het vele verkeer als probleem ervaart en of er draagkracht is voor een eventuele randweg als oplossing.

De heer van Heugten gaf aan dat hij de problematiek erkent maar dat de weg zo kan functioneren. Hij wil de komende jaren de vingers aan de pols houden en de ontwikkelingen volgen. Tot 2018-2020 kan Sint Hubert niet op een randweg rekenen vanwege de benodigde financiële middelen en procedures.
Elk jaar kijkt de provincie of de prioriteit van de N264 aangepast moet worden. Ook steekt de provincie geld in campagne’s zoals veilige verkeersdeelname door kinderen, oudere en jonge bestuurders omdat zij behoren tot 75% van de ongevallen.

Wethouder van de Bogaart gaf aan dat er voldoende feiten zijn uit diverse onderzoeken en de enquête en dat de problematiek van Sint Hubert gelijk is aan Haps. In het Regionaal vervoersplan worden de ontwikkelingen nauw gevolgd.
De werkgroep bedankt de inwoners van Sint Hubert, de aanwezigen, brigadiers en andere belangstellenden voor hun aanwezigheid. U bent allemaal van harte welkom op de informatiebijeenkomst op dinsdag 22 mei 20.00 uur in de Jachthoorn.

Werkgroep N264 Sint Hubert

18.05.2012
Bron: Werkgroep N264
Dit artikel is 925 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.088 seconden geladen