weekfoto
Gedeputeerde provincie Brabant Ruud van Heugten bezoekt Sint Hubert


Woensdag 16 mei om 9.00 uur komt de heer Ruud van Heugten, verantwoordelijke portefeuillehouder verkeerszaken van gedeputeerde staten van Provincie Brabant, ter plekke de situatie aan de N264 in Sint Hubert bekijken.

De werkgroep N264 Sint Hubert, actief sinds 2008, biedt dan aan gedeputeerde Ruud van Heugten en wethouder Jos van den Bogaart van gemeente Mill & Sint Hubert het verslag aan van de resultaten van de enquête N264.

Deze enquête is in maart j.l. huis-aan-huis verspreid om een indruk te krijgen hoe de inwoners van Sint Hubert denken over de problematiek van de N264 in Sint Hubert.
Bewoners van Sint Hubert geven met de enquête aan dat het verkeer op de N264 problemen veroorzaakt. Veiligheid, gezondheid en leefbaarheid staan onder druk. Werkgroep N264 vraagt provincie en gemeente om verder onderzoek en maatregelen.

De enquête die door 54% van de Sint Hubertse gezinnen ingevuld is, laat zien dat een groot deel van de bevolking problemen met veiligheid, leefbaarheid en gezondheid ervaart. Ze vragen om actie voor een brede oplossing. De meeste inwoners denken dat een randweg een goede oplossing is.
De conclusie van de enquête is dat niet alleen Haps kampt met veiligheids-, gezondheids- en leefbaarheidsproblematiek, zoals aangegeven in het Verkennend onderzoek N264 van advies- en ingenieursbureau Grontmij. Ook Sint Hubert kampt met dezelfde problematiek en vraagt om eenzelfde, vergelijkbare oplossing.

De uitslag toont de noodzaak voor snelle vervolgstappen aan. In het Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan staat vermeld dat de N264 onderdeel is van het provinciale infrastructuurnetwerk om voor een goede verknoping voor de regionale bereikbaarheid te zorgen. De gevolgen hiervan voor de gezondheid, veiligheid en leefbaarheid van Sint Hubert zijn zo groot, dat dit vraagt om onderzoek en maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid.

De werkgroep N264 Sint Hubert vraagt daarom Gemeente Mill en Sint Hubert en Provincie Brabant, als verantwoordelijk wegbeheerder, snel een probleemanalyse uit te voeren om de aard, omvang en oplossingsrichting van de problematiek die de N264 met zich mee brengt in beeld te brengen.

16 mei wordt de gedeputeerde om 9.00 uur welkom geheten op de parkeerplaats bij de kruising van de N264 en de Lange Schoolstraat.
Alle inwoners van Sint Hubert zijn van harte welkom om met hun aanwezigheid het belang van verder onderzoek naar oplossingen te ondersteunen.

Op 22 mei a.s. houdt de werkgroep een informatieavond in de Jachthoorn in Sint Hubert. Voor reacties of vragen kunt u terecht op www.facebook.com/werkgroepN264 of email werkgroepN264@gmail.com.
Tot woensdag!15.05.2012
Bron: Werkgroep N264
Dit artikel is 863 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.083 seconden geladen