weekfoto
Aanvraag leerlingenvervoer schooljaar 2012-2013


Als ouder of verzorger kunt u in aanmerking komen voor een gemeentelijke vergoeding van het vervoer van uw kind naar en van de basisschool, de speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs wanneer u meer dan 6 kilometer van de dichtstbijzijnde voor het kind toegankelijke school woont.

Indien uw kind vanwege een lichamelijke,zintuiglijke of verstandelijke handicap niet ( onder begeleiding ) met het openbaar vervoer kan reizen, komt u ook in aanmerking voor een vergoeding. Hierbij geldt het afstandscriterium niet.

De verordening Leerlingenvervoer van de gemeente Mill en Sint Hubert regelt waar ouders/verzorgers van in onze gemeente verblijvende kinderen aanspraak op maken. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt welke wijze van vervoer bekostigd wordt. Hierbij weegt het college af welke wijze van vervoer de goedkoopste is. Het kan bijvoorbeeld goedkoper zijn een leerling gebruik te laten maken van het door het college verzorgde vervoer (meerdere kinderen in een taxi) in plaats van bekostiging van het openbaar vervoer of een vergoeding voor eigen vervoer.

Wanneer u denkt voor het schooljaar 2012-2013 in aanmerking te komen voor een vergoeding van het vervoer, dan moet u zo spoedig mogelijk (vr 1 juni voorafgaand aan het schooljaar) een aanvraag indienen bij de gemeente. Burgemeester en wethouders geven dan binnen 8 weken een beschikking af.
Een aanvraagformulier kunt u downloaden via de website www.gemeente-mill.nl of opvragen bij afdeling Inwoners, jacqueline.dekkers@gemeente-mill.nl of telefonisch 0485-460310.
Voor de leerlingen die het huidige schooljaar gebruik maken van het leerlingenvervoer worden de formulieren in de loop van april 2012 verzonden aan de ouders/verzorgers.08.05.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 794 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.086 seconden geladen