weekfoto
Blauwe zone in Kerkstraat en deel Stationsstraat


Burgemeester en Wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert hebben in haar vergadering van 24 april 2012 besloten om de blauwe zone in de Kerkstraat en een gedeelte van de Stationsstraat definitief in te stellen.

Tevens is besloten in de genoemde straten vanuit de richting Hoogstraat éénichtingsverkeer in te stellen uitgezonderd fietsers.

Na enige tijd van voorbereiding is het definitieve ontwerp voor een gedeelte (fase 1) van de herinrichting van de openbare ruimte van het Centrumplan gereed. Het betreft het gedeelte van de Kerkstraat (inclusief kerkplein) en een gedeelte van de Stationsstraat tot en met de kruising van de Julianastraat. Deze fase kan als zodanig worden aanbesteed en uitgevoerd.

In de zomer van 2010 is een tijdelijke blauwe zone ingesteld in een groot gedeelte van het centrum van Mill. Uit de in maart 2011 gehouden evaluatie met bewoners en ondernemers is gebleken dat de blauwe zone zijn werking heeft bewezen. Het voorstel is dan ook om de tijdelijke blauwe zone in de Kerkstraat en een gedeelte van de Stationsstraat tot en met de Julianastraat definitief te maken.

Het dwarsprofiel van de Kerkstraat en Stationsstraat is te smal om alle functies en verkeer in twéé richtingen kwijt te kunnen. Naast voldoende parkeerplaatsen dient er ook nog voldoende ruimte over te blijven voor de voetganger en terrassen bij de horeca. Ook zullen de winkels enige ruimte moeten hebben voor het uitstallen van hun koopwaar.
De overgebleven breedte is dan ook te smal voor twéérichtingverkeer. Fietsers kunnen echter wel gebruik blijven maken van twéérichtingen.

In het voorbereidingstraject is hierover met belanghebbenden gecommuniceerd.

Indien u vragen heeft over bovengenoemde verkeersmaatregel, dan kunt u zich wenden tot de afdeling Ruimtelijk Beheer op het gemeentehuis te Mill. Daar ligt het verkeersbesluit ter inzage. Het gemeentehuis is geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en op maandagavond van 16.00 uur tot 18.30 uur.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van publicatie waarbij dit besluit bekend is gemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill.03.05.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 786 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.088 seconden geladen