weekfoto
Meerderheid inwoners Sint Hubert voor aanleg randweg N264


De Werkgroep N264 Sint Hubert heeft in maart 2012 een enquête gehouden om te weten hoe de Sint Hubertse bevolking denkt over de problematiek van de N264.Hier volgt een samenvatting van de resultaten.

Uit de grote respons blijkt dat het thema erg leeft in Sint Hubert. In totaal hebben 311 van de 574 gezinnen gereageerd, een respons van 54%.
Door vragen in de enquête is bepaald waar de respondent woont; aan de N264, in of buiten de bebouwde kom en ten noorden of ten zuiden van de N264. Van het aantal respondenten woont 70 % binnen en 31 % buiten de bebouwde kom. Binnen de bebouwde kom heeft 48 % de enquête ingevuld. Buiten de bebouwde kom aan de noordzijde 75%, aan de zuidzijde idem.
Als we alleen naar de aanwonenden van de N264 kijken is dit percentage 94%. Hieruit kun je concluderen dat mensen die het meeste last hebben van de weg maar vooral ook de mensen die vrezen voor de gevolgen van een eventuele randweg, massaal de enquête hebben ingevuld.

80% van de respondenten vindt dat de N264 problemen veroorzaakt op het gebied van veiligheid, gezondheid en leefbaarheid. Mensen aan de N264 ervaren met 88% het meeste problemen, mensen buiten de bebouwde kom aan de zuidkant, ervaren met 70 % de minste problemen. Uitschieter is dat 100% van de aanwonenden van de N264 in de bebouwde kom aan de noordzijde vindt dat deze weg veiligheid- en gezondheidsproblemen veroorzaakt.

89% van de respondenten vindt dat er actie ondernomen moet worden om de hoeveelheid verkeer door Sint Hubert te verminderen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat een grote meerderheid het verkeer de veroorzaker van de problemen vindt en dat er acties nodig zijn om het verkeer te verminderen.

Van de respondenten vindt 81% dat aanleg van een randweg een goede oplossing is. Binnen de bebouwde kom zowel ten noorden als ten zuiden, is dat 88%. Buiten de bebouwde kom aan de noordzijde 76 %, en aan de zuidzijde 63%, ondanks de vrees voor gevolgen door de aanleg van een eventuele randweg aan hun zijde van het dorp. Toch vindt in dit gebied een meerderheid een randweg een goede oplossing. Hieruit kun je de conclusie trekken dat een ruime meerderheid van de bevolking in Sint Hubert voor de aanleg van een randweg is.

24% van de respondenten vreest nadelige gevolgen van een eventuele randweg te ondervinden. Binnen de bebouwde kom vreest 13% last te ondervinden van een randweg. Buiten de bebouwde kom aan de zuidkant vreest 71% last te ondervinden. Een verklaring hier voor is, gezien de opmerkingen die geplaatst zijn, dat men vreest dat een eventuele randweg aan de zuidkant komt te liggen, aan de achterzijde van woningen en dicht bij het dorp.
Daarnaast wordt een randweg nadelig van en voor de natuur gevonden, waarbij gesuggereerd wordt om andere oost-west verkeersroutes via alternatieve tracés, buiten de gemeentegrens, te onderzoeken. Ook vrees voor omzetschade, vermindering van woongenot en afsnijding van het dorp werden als opmerkingen geplaatst.

In totaal maakte 38% van de respondenten gebruik van de gelegenheid om buiten de vragen om een opmerking te geven over de problematiek. Naast de opmerkingen van vrees, werden steunbetuigingen en woorden van dank geplaatst. Problemen t.a.v. veiligheid, gezondheid en woongenot worden onderschreven. Ook het aansluiten aan de randweg in Haps en dat het nu tijd is voor actie, komen diverse keren terug.

De resultaten worden op 16 mei 2012 aangeboden aan de Wethouder, portefeuillehouder verkeerszaken van Gemeente Mill en Sint Hubert, de heer J. van den Boogaart en Provincie verantwoordelijke portefeuillehouder verkeerszaken van gedeputeerde staten, de heer R. van Heugten.

De werkgroep houdt op 22 mei a.s. om 20.00 uur in de Jachthoorn in Sint Hubert een informatieavond, waar uitleg over alle cijfers wordt gegeven. Hiervoor zijn, naast de inwoners van Sint Hubert, ook beide portefeuillehouders en andere gemeenteraadsleden uitgenodigd zodat zij hun visie kunnen geven over de problematiek van de N264 en eventuele oplossingen.
Inwoners kunnen vooraf vragen aan vertegenwoordigers van gemeente, provincie en/of werkgroep, inleveren bij de leden van de werkgroep of mailen naar werkgroepN264@gmail.com.

Werkgroep N264 Sint Hubert
april 2012

30.04.2012
Bron: Werkgroep N264
Dit artikel is 1000 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.088 seconden geladen