weekfoto
Informatieavond kom Sint Hubert


Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro, 2008) bekend dat zij voornemens zijn om voor de kern Sint Hubert een bestemmingsplan te ontwikkelen.

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert heeft besloten tot een actualisering van de vigerende bestemmingsplannen binnen de gemeente. Dit in verband met de wettelijke verplichting voor gemeenten om alle bestemmingsplannen iedere 10 jaar te actualiseren. Binnen de kom Sint Hubert gelden momenteel meerdere bestemmingsplannen, waarvan enkele nog dateren uit de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. In het kader van bovengenoemd actualiseringstraject is besloten de geldende plannen van Sint Hubert te herzien.

Op dinsdag 6 maart 2012 om 19.30 uur wordt er een informatieavond gehouden in Gemeenschapshuis De Jachthoorn aan de Wethouder Lemmenstraat 13 te Sint Hubert. Tijdens deze avond zal een nadere toelichting worden gegeven over het nieuwe bestemmingsplan Kom Sint Hubert.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag dan kunt u contact opnemen met de mevrouw S. van Cleef van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0485) 460305.27.02.2012
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 928 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen