weekfoto
Kinderbijschrijvingen paspoort vervallen per 26 juni 2012


In de Europese Verordening wordt met ingang van 26 juni 2012 het principe van” één persoon per paspoort” verplicht gesteld. De reden daarvoor is dat een bijschrijving in een paspoort of reisdocument fraudegevoeliger is dan een document dat uitsluitend op naam van één persoon wordt uitgegeven.

Wat zijn de gevolgen?
Kinderen die zijn bijgeschreven kunnen met ingang van 26 juni 2012 niet langer op grond van die bijschrijving naar het buitenland reizen.
Paspoorten waarin bijschrijvingen van kinderen zijn opgenomen, blijven overigens gewoon geldig tot het einde van de lopende geldigheidsduur. U kunt daar als houder van het document dus nog wel mee reizen.

Welk document kunt u voor uw kind aanvragen?
Indien uw kind in aanmerking kwam voor bijschrijving in een paspoort kunt u kiezen uit het aanvragen van een paspoort voor het kind, een Nederlandse identiteitskaart of allebei. Mocht uw kind, naast de bijschrijving, al in het bezit zijn van een Nederlandse identiteitskaart dan kunt u desgewenst daarnaast een paspoort voor het kind aanvragen. Een paspoort is nodig als uw kind naar een land reist waarvoor de Nederlandse identiteitskaart niet geldig is. Toestemming voor het aanvragen van een paspoort is nodig van beide gezaghouders tot 18 jaar, toestemming voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart is nodig van beide gezaghouders tot 12 jaar.

Let op!
Met ingang van 1 januari 2012 wordt het tarief voor een Nederlandse identiteitskaart voor kinderen van 0 tot en met 13 jaar verhoogd van € 9,20 naar € 30,00.

Extra openingstijden
Mocht uw kind nog bijgeschreven staan op uw reisdocument en heeft hij of zij nog geen eigen reisdocument dan is het, gelet op de kosten, interessant nog dit jaar een Nederlandse identiteitskaart aan te vragen.
Om de verwachte toeloop en de daarmee gepaard gaande (langere) wachttijden zoveel mogelijke te beperken zal afdeling Bestuur en Veiligheid, Burgerzaken – naast de reguliere openingstijden – op 7, 14 en 21 december van 13.30 uur tot 16.00 uur extra geopend zijn. Deze verruiming van de openingstijden geldt uitsluitend voor het aanvragen van reisdocumenten voor kinderen tot en met 13 jaar.

Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met de medewerksters van het cluster Burgerzaken, 0485 - 46 03 35 / 46 03 96.06.12.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 743 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.072 seconden geladen