weekfoto
Begroting 2012


Donderdag 10 november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2012 en de meerjarenbegroting 2012-2015. In deze begroting staat hoe het geld van de gemeente het volgend jaar en de komende jaren wordt besteed.

In de begroting voor volgend jaar was aanvankelijk een positief resultaat te zien, met zelfs een klein beetje bestedingsruimte voor nieuw beleid. Echter, door de tegenvallende bijdrage van het Rijk (vastgesteld in de septembercirculaire van 30 september jl.) werden de zwarte cijfers roodgekleurd. Door eenmalig een bedrag van €104.705,00 uit de algemene reserves (de spaarpot van de gemeente) te halen, wordt de begroting voor volgend jaar weer sluitend gemaakt. Voor de jaren daarna zijn de vooruitzichten weer positief, mede dankzij het bezuinigingsproject ‘Op zoek naar Ruimte’.

De algemene uitkering, een belangrijke inkomstenbron
Een belangrijk deel van de inkomsten van de gemeente wordt dus bepaald door de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Maar wat is dit nu precies? En hoe komt het dat we nu pas weten dat we voor volgend jaar minder geld uit ‘Den Haag’ krijgen dan we hadden verwacht?

Het gemeentefonds
Het gemeentefonds is een fonds met belastinggeld van het Rijk. Hieruit krijgen de gemeenten elk jaar geld, dit heet de algemene uitkering. Hoe hoog deze algemene uitkering is, is per gemeente verschillend. Het is onder andere afhankelijk van de inwonersaantal en -samenstelling en de oppervlakte van het gebied. Daarnaast is het bedrag ook afhankelijk van de rijksuitgaven. Extra uitgaven van het Rijk, bezuinigingen of tegenvallers op de rijksbegroting zijn direct van invloed op het gemeentefonds en dus op de hoogte van de algemene uitkering.

Septembercirculaire
Via circulaires, die verschijnen in mei en september, krijgt de gemeente te horen wat de verwachte algemene uitkering voor het volgend jaar (en de jaren daarna) wordt. In deze circulaires wordt steeds het actueel beleid en de laatste besluitvorming meegenomen. De laatste circulaire van dit jaar, die we ontvingen op 30 september, liet zien dat we minder geld van het Rijk krijgen dan eerder aangegeven in mei. Deze tegenvaller zorgt ervoor dat we begroting voor 2012 toch niet positief kunnen afsluiten. Om de begroting toch sluitend te krijgen, wordt er eenmalig een bedrag van €104.705,00 uit de algemene reserves, de spaarpot van de gemeente, gehaald. Gelukkig is die ruimte er. Met de gemeenteraad zijn er namelijk afspraken gemaakt over hoeveel geld er minimaal in deze spaarpot moet blijven zitten.

Op zoek naar ruimte
Maar hoe zit dat met de jaren daarna dan? Gelukkig heeft de gemeenteraad samen met het bestuur en de ambtenaren het afgelopen jaar al gezocht naar bezuinigingsmaatregelen. Dit gebeurde in het project ‘Op zoek naar ruimte’. Echter, veel van de bezuinigingsmaatregelen hebben pas effect in 2013, en de jaren daarna. In de meerjarenbegroting zien we dan ook dat, ondanks de tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk, de begroting van (zoals het er nu naar uitziet) 2013, 2014 en 2015 wél positief wordt afgesloten. Dat is een mooi gegeven, zeker in een tijd waarin ‘Den Haag’ bezuinigt en de gemeenten daar dus ook last van hebben.

Begroting 2012 en meerjarenbegroting
De begroting voor volgend jaar en de meerjarenbegroting zijn te vinden op de website van de gemeente: www.gemeente-mill.nl. In de begroting 2012 is onder andere te zien dat er een kleine bestedingsruimte is voor nieuw beleid. Dit heeft onder andere te maken met het besluit van de raad om het fonds voor de starterslening aan te vullen. Daarnaast is te zien dat ook voor de grote projecten, zoals de brede school en het centrumplan, financiële middelen beschikbaar blijven. Hiervoor heeft de gemeente de afgelopen jaren voldoende geld opzij gezet, zodat de financiering van de grote projecten, ondanks de verminderde inkomsten uit het Rijk, geen gevaar loopt.

De gemeenteraad neemt besluit
Op 10 november vanaf 14:00 uur behandelt de gemeenteraad de begroting. Dan wordt bekend of het begrotingsvoorstel van het college door de gemeenteraad wordt aangenomen. U kunt het debat volgen vanaf de publieke tribune in de raadzaal of thuis via de radio van de LOM.08.11.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 737 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.076 seconden geladen