weekfoto
Openbare bijeenkomst Vier Kernen Partij


Hebt u ook interesse om mee te spreken over de agendapunten van de raadsvergaderingen van 10 november 2011? Dan bent u hiervoor van harte welkom op dinsdag 8 november.

De fractie van de V.K.P. houdt dan een openbare vergadering. Op deze avond zal de agenda van de raadsvergadering van 10 november besproken worden. Hierop staat o.a. vaststelling begroting 2012, 2e bestuursrapportage 2011, wandelknooppunten netwerk en de nota bodembeleid en regionale bodemkwaliteitskaart.

U bent in de gelegenheid vragen te stellen aan onze raadsleden. De openbare bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 8 november 2011 ingemeenschapsaccomodatie “De Jachthoorn” in Sint Hubert . Aanvang: 20.00 uur.

Agenda:
20.00 uur Opening/welkom door de voorzitter
Notulen achterbanvergadering 21 september 2011
Rondvraag en mededelingen
Bespreking raadsvergadering van 10 november 2011
22.00 uur Vragen aan fractieleden
Sluiting.

Voor meer informatie kijk op www.vierkernenpartij.nl27.10.2011
Bron: VKP
Dit artikel is 700 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.097 seconden geladen