weekfoto
Kunststof verpakkingsafval vaker opgehaald


Begin 2009 is in de regio gestart met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. Inmiddels verloopt de gescheiden inzameling zeer voorspoedig en wordt meer dan gemiddeld kunststof verpakkingsafval gescheiden ingezameld.

Voorzitter van de bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel, Jeroen Willems vertelt over dit succes…

Gescheiden kunststof inzameling
Op 13 februari 2009 is op de (mini)milieustraten in het Land van Cuijk en Boekel gestart met de gescheiden inzameling van kunststof verpakkingsafval. Na ongeveer 8 maanden is in oktober 2009 ook begonnen met de maandelijkse huis-aan-huis inzameling. In totaal is tot en met juli van dit jaar ruim 3.350.000 kilogram kunststof verpakkingsafval gescheiden ingezameld! Op dit moment wordt zelfs bijna 44 kilogram kunststof verpakkingsafval per huishouden per jaar gescheiden ingezameld. Uit onderzoek van Nedvang (stichting NEDerland Van Afval Naar Grondstof) blijkt dat gemeente Boekel het meeste kunststof gescheiden inzamelt van alle Nederlandse gemeenten binnen stedelijkheidsklasse 5 (landelijk gebied).

Volgens Jeroen Willems heeft het succes te maken met drie aspecten: De structuur, cultuur en de consequente toetsing. Het Land van Cuijk en Boekel hanteert het diftarsysteem op basis van de blauwe tariefzak. Deze structuur is voor bewoners een bepaalde prikkel om afval te scheiden en daarnaast zit het volgens Jeroen ook wel in de volksaard (cultuur). ‘Mensen hebben hier in de regio de ruimte om afval te scheiden. Daarnaast zijn zelfs verenigingen actief met bijvoorbeeld het ophalen van oud papier ’, aldus Jeroen Willems. Ook de consequente toetsing vanuit de BCA (Bestuurscommissie Afvalinzameling) en het RMB (Regionaal Milieu Bedrijf) draagt bij aan de succesvolle kunststofinzameling. Doordat er steeds getoetst wordt bij de bewoners en ze betrokken worden bij het systeem, kan beter rekening gehouden worden met de wensen en behoeften van bewoners.

Relatie blauwe tariefzak
De succesvolle kunststof inzameling is voor een groot deel toe te schrijven aan het gehanteerde diftarsysteem op basis van de blauwe tariefzak. Diftar betekent gedifferentieerde tarieven. Dit houdt in dat bewoners naast de afvalstoffenheffing betalen voor de hoeveelheid restafval (het aantal tariefzakken) dat zij aanbieden: des te meer restafval, des te meer tariefzakken gebruikt worden en hoe hoger de kosten voor bewoners zijn. Ook het afvalbeleid dat erop gericht is dat recyclebare afvalstromen gratis kunnen worden aangeboden zorgt ervoor dat afval goed gescheiden wordt. Bewoners worden dus (financieel) gestimuleerd om hun afval te scheiden. Afvalscheiding is goed voor het milieu, omdat van gescheiden afvalstromen de producten of materialen hergebruikt kunnen worden. Dit scheelt in het gebruik van primaire grondstoffen en het scheelt in de uitstoot van CO2, omdat het afval niet onnodig verbrand hoeft te worden. Daarnaast is het tarief om restafval te verbranden een stuk hoger dan het tarief om gescheiden afvalstromen te laten recyclen. Afvalscheiding loont dus voor het milieu en voor de portemonnee.

Inzameling per 2012
Uit het in 2010 gehouden bewonersonderzoek blijkt dat bewoners het op prijs stellen wanneer kunststof vaker aan huis wordt ingezameld. Kunststof verpakkingsafval gaat daarom vanaf volgend jaar vaker aan huis ingezameld worden. In plaats van eenmaal in de maand zal dit eenmaal in de twee weken gebeuren. U kunt dan de Plastic heroes zak met kunststof verpakkingsafval eenmaal in de twee weken op dezelfde dag aanbieden als uw blauwe tariefzak met restafval. Het kan voorkomen dat uw Plastic Heroes zak die dag eerder of later dan uw blauwe tariefzak wordt ingezameld, omdat beide zakken niet in hetzelfde inzamelvoertuig worden ingezameld. Tegelijk met het ophogen van de inzamelfrequentie van kunststof verpakkingsafval aan huis wordt de inzameling van kunststof verpakkingsafval op de minimilieustraten afgeschaft. De mogelijkheid om kunststof verpakkingsafval aan te bieden op de milieustraat in Haps blijft wel gehandhaafd. Door het kunststof verpakkingsafval vaker aan huis in te zamelen wordt de service richting bewoners verhoogd. Hierdoor hoeven bewoners hun Plastic Heroes zakken minder lang te bewaren. Zeker wanneer bewoners beperkte ruimte beschikbaar hebben is dit voordelig.
Kortom landelijk gezien presteren de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel op afvalinzamelgebied ver bovengemiddeld. Dit komt door het gevoerde beleid en het gehanteerde diftarsysteem op basis van de blauwe tariefzak. Uiteindelijk scheiden de bewoners in het Land van Cuijk en Boekel hun afval erg goed. Dit is iets waar we met z’n allen trots op kunnen zijn!

Meer informatie
Voor alle informatie over afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling: www.afval.rmb.nl. Voor verdere vragen kunt u bellen met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485-338352.24.10.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 829 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.313 seconden geladen