weekfoto
Jaarnota afvalstoffenheffing en rioolrecht 2011


Eind oktober ontvangt u de jaarnota rioolheffing en afvalstoffenheffing 2011. U was gewend om ieder jaar in februari van de gemeente een mededeling via Brabant Water te ontvangen.

Hierop stond vermeld dat de gemeente een aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing ging opleggen. De bedragen werden vervolgens door Brabant Water via de voorschotnota’s van het water geďnd. Bij de mededeling zat een antwoordkaartje waarop u kon aangeven dat u bijvoorbeeld alleenwonend bent of dat u kwijtschelding wilt aanvragen. Dat is veranderd. Want dat kan veel efficiënter en goedkoper.

Hoe gaat het vanaf 2010?
Met ingang van het vorige belastingjaar krijgt u deze informatie eind oktober ook gelijktijdig met de jaarnota van Brabant Water.

Toelichting rioolheffing
De rioolheffing wordt geheven van de gebruiker van een eigendom, van waaruit direct of indirect op de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd. De rioolheffing wordt geheven naar het aantal m3 water dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het eigendom is toegevoerd of opgepompt. Samengevat : Er is naar het eindverbruik in oktober 2010 gekeken. Op basis van deze verbruiksgegevens is de codering rioolheffing 2011 vastgesteld.
Het aantal m3 wordt gesteld op het gemiddeld dagverbruik van de voorafgaande periode x 365 dagen. Als er geen afvalwater wordt geloosd op de riolering is er geen rioolheffing verschuldigd.

Toelichting afvalstoffenheffing
Afvalstoffenheffing wordt geheven van de gebruiker van een perceel waarvoor van gemeentewege voor de inzameling van huisvuil wordt gezorgd. Of u daadwerkelijk gebruik maakt van de huisvuilophaaldienst is daarbij niet van belang. Het gaat hier om de mogelijkheid tot het aanbieden van afval.

Kwijtschelding vragen?
Als u gezien uw inkomen en vermogen in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding kunt u een aanvraagformulier aanvragen of downloaden. Op de website vindt u alle informatie over kwijtschelding. Nadat u het kwijtscheldingsformulier volledig heeft ingevuld, ondertekend met de benodigde kopieën heeft teruggestuurd, wordt getoetst of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Als dat zo is, dan betaalt de gemeente u, het betaalde bedrag weer terug.

Als u vorig jaar al kwijtschelding heeft gekregen hebben wij via het Inlichtingenbureau laten controleren of u ook dit jaar in aanmerking komt voor kwijtschelding. Daarover hebt u begin dit voorjaar al bericht ontvangen. Dan is daar ook op de jaarafrekening van Brabant Water al rekening mee gehouden en hoeft u niets meer te doen.

Alleenwonend geworden?
Als u in 2011 alleenwonend bent geworden is dit waarschijnlijk al verwerkt in de codering.
U kunt dit zien op uw jaarnota. De codering afvalstoffenheffing is dan vastgesteld in code 2. Controleer dit even, want voor een alleenwonende geldt namelijk bij de afvalstoffenheffing een lager tarief. Een gezin betaalt in 2011 per maand € 14,85; een alleenwonende € 11,13. Mocht blijken dat het alleenwonende tarief niet correct is verwerkt mag u een mail sturen. Als na controle blijkt dat ook voor u een lager tarief geldt, dan krijgt u een bedrag van € 3,72 per maand terugbetaald.17.10.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 637 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.083 seconden geladen