weekfoto
Platform Verkeer werkt aan verkeersveilig Mill en Sint Hubert


Een veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers van de gemeente. Dat is het doel van het recent opgerichte Platform Verkeer Mill en Sint Hubert.

In dit platform werken de dorpsraden, STORM, Platform Gehandicapten Mill, Brabants Verkeersveiligheid Label basisscholen en ZLTO intensief samen om de verkeersveiligheid en andere verkeersaangelegenheden te verbeteren.

In 2010 kwam SWOM met het initiatief voor het oprichten van een gemeentebreed verkeersplatform. Dit initiatief was vooral bedoeld om de verkeerstoegankelijkheid voor ouderen te verbeteren. Wethouder Jos van den Boogaart ondersteunde dit initiatief en nam het voortouw om een verkeersgroep op te richten met breed maatschappelijk draagvlak. Onlangs vergaderde de groep voor het eerst.

Klankbord
Het platform Verkeer werkt gemeentebreed en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente (en zonodig de provincie) over verkeersvraagstukken in de gemeente. Het college beslist vervolgens welke maatregelen wel of niet worden genomen.
Het platform is een klankbord voor inwoners. Signalen uit de gemeenschap worden betrokken in de adviezen aan de gemeente. Ook gaat de verkeersgroep onder andere actief aan de slag met acties die op een positieve manier het lokale verkeersgedrag beïnvloeden.

In het verkeersplatform zitten:
• Anton Verhoeven Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
• Pieter Cuppen Werkgroep N264/Stg dorpsbelang Sint Hubert
• Jos van den Boogaart wethouder Grondgebiedzaken
• Henk Kuppen Stichting Welzijn Ouderen Mill
• Marcel van den Elzen Brabants Verkeersveiligheid Label basisscholen
• Herman Wijdeven Platform Gehandicapten Mill
• Theo Peters Stichting Welzijn Ouderen Mill
• Piet Willems Stichting dorpsraad Langenboom
• Janus Janssen Vereniging Wilbertoord

Omdat de kern Mill geen eigen dorpsraad heeft zullen de leden van het platform welke uit Mill afkomstig zijn natuurlijk extra aandacht aan de onderwerpen schenken welke in Mill spelen. In het eerste overleg is naar voren gekomen dat de ondernemers nog ontbreken in dit overleg. Graag zouden de leden zien dat het platform wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger van de ondernemers uit de gemeente Mill en sint Hubert.

Bereikbaar
Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties en tips die te maken hebben met de verkeerssituatie in onze gemeente. Dan wil het platform verkeer dit graag weten. Spreek een van de leden persoonlijk aan of stuur een mailtje naar: platformverkeer@gemeente-mill.nl10.10.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 831 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.077 seconden geladen