weekfoto
Structuurvisie; het toekomstbeeld van onze gemeente


Wat is het toekomstbeeld van onze gemeente? Wat zijn onze wensen voor het ruimtelijke gebied, hoe willen we de dorpskernen vormgeven? Kortom, hoe ziet onze gemeente de komende pakweg 25 jaar er uit?

Dat staat beschreven in de structuurvisie van onze gemeente die vanaf 15 juni voor iedereen ter inzage ligt. In september staat de structuurvisie voor besluitvorming op de agenda van de gemeenteraad.

Een dik maar prachtig boekwerk is het geworden; ‘De structuurvisie, in duurzaam perspectief’. Vol met prachtige foto’s, allemaal gemaakt in onze gemeente. Want mooi is onze gemeente, met landschappelijke variatie in combinatie met kleinschaligheid van landschappen. Deze unieke eigenschappen moeten worden behouden. En juist dát kunnen we met de structuurvisie regelen!

Waarom een structuurvisie?
Hierboven staat al het belangrijkste antwoord op deze vraag: Dat wat mooi is uit het verleden willen we borgen in alle toekomstige ontwikkelingen. Daarnaast moeten we anticiperen op tendensen en ontwikkelingen die we signaleren en die ook voor de generaties na ons consequenties hebben, zoals de vergrijzing en verstedelijking. Tot slot is de gemeente ook verplicht om een structuurvisie op papier te zetten, dat is zo geregeld in de nieuwe Wet ruimtelijke ontwikkeling.

Wat is een structuurvisie precies?
In een structuurvisie zet je de lijnen uit voor de komende 25 jaar. Er worden strategische keuzes gemaakt voor onderwerpen als groen, wonen, leefbaarheid, recreatie/toerisme en bedrijvigheid. Daarbij gaat het niet om de exacte invulling van deze onderwerpen. Zo kun je in een structuurvisie bijvoorbeeld wel aangeven welk soort bebouwing je waar wilt hebben maar nog niet het aantal wooneenheden en tekeningen. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een bepaald gebied groen/natuur moet zijn maar de ontwerpen komen later nog. De structuurvisie is eigenlijk een ‘kapstok’ waaraan alle plannen (zoals bijvoorbeeld bestemmingsplannen) en projecten worden ‘opgehangen’.

Wat staat er allemaal in de structuurvisie van onze gemeente?
Het gaat natuurlijk te ver om de hele structuurvisie in de Koerier weer te geven. De visie is echter wel terug te vinden op de website van de gemeente: www.gemeente-mill.nl. Daar staat ook nadere informatie. Belangrijk in de structuurvisie is de missie. Die luidt als volgt: De gemeente Mill en Sint Hubert wil zich ontwikkelen tot een eigentijdse en authentieke woon- werk- en leefgemeente van hoogwaardige en duurzame kwaliteit waar mensen thuis zijn in een gastvrije gemeenschap gelegen in een aangename landelijke en dorpse omgeving, die is geďnspireerd op de grote diversiteit aan natuur, landschap en cultuurhistorie.
In de notitie is de gemeenten opgedeeld in zones met eigen landschappelijke kenmerken. Voor iedere zone staat in de visie beschreven wat er vroeger was, hoe het straks kan worden, wat er past en wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Vervolgens komt de uitwerking. In de notitie staat de visie voor de lange termijn en tevens ook een uitvoeringsparagraaf met concrete acties voor de komende 3 ŕ 4 jaar.

We houden u op de hoogte!
In de komende weken gebruiken we de gemeentepagina van de Koerier om u meer informatie te geven over de structuurvisie en het belang ervan voor onze gemeente. In de eerste week van juli volgt dan nog een informatiemarkt. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.

Nieuwsgierig? De structuurvisie is te vinden op de website van de gemeente Mill en Sint Hubert21.06.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 738 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.064 seconden geladen