weekfoto
Drie colleges besluiten tot verdergaande samenwerking


De colleges van B&W van Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert hebben 14 juni het voorgenomen besluit genomen om tot één ambtelijke organisatie te komen voor de drie gemeenten. De raden van de betrokken gemeenten zullen na de zomer de voorstellen hiertoe voorgelegd krijgen.

Deze stap is een logisch vervolg op de raadsconferentie Samenwerken in het LvC op 10 juni j. en op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden op het gebied van sociale zaken, personeelszaken, ICT en belastingen. De drie gemeenten streven naar één ambtelijke organisatie op 1 januari 2014. Door ambtelijk te gaan samenwerken willen de drie gemeenten op korte termijn positieve effecten behalen in verhoging van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid en beheersing van kosten. Eén ambtelijke organisatie voor drie gemeenten is een stap in de richting van verder samenwerken met vijf gemeenten in het Land van Cuijk.

Verdergaande samenwerking is een logisch vervolg
De samenwerking tussen de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert functioneert op een aantal terreinen op dit moment al goed. Deze samenwerking is tot nu echter versnipperd over enkele deelgebieden. In de praktijk heeft dat als resultaat, dat elke nieuwe vorm van samenwerking steeds opnieuw veel tijd en energie kost.

Toekomstgericht
De afgelopen jaren is het takenpakket van de gemeente fors uitgebreid. Daarnaast worden er steeds meer eisen gesteld aan de gemeentelijke dienstverlening. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de werkdruk en de beschikbare middelen van de lokale overheid. Ambtelijke samenwerking vergroot de bestuurskracht, terwijl de voordelen van bestuurlijke zelfstandigheid behouden blijven. De bestuurlijke focus van de drie gemeenten is en blijft gericht op intensieve samenwerking met het hele Land van Cuijk. Daarbij is ambtelijke samenwerking tussen de drie gemeenten een stap in de richting van verdere samenwerking met de vijf.

Investeren in Kwaliteit
De drie colleges hebben de visienotitie ‘Investeren in Kwaliteit’ vastgesteld. In deze notitie is aangegeven wat de aanleiding en doelstellingen zijn van intensivering van de ambtelijke samenwerking. De heer Van de Koolwijk, gemeentesecretaris van Cuijk, is aangesteld als projectleider voor de samenwerking.15.06.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 782 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.066 seconden geladen