weekfoto
Afkondiging beregeningsverbod


Door de aanhoudende droogte is het voor de waterkwa≠liteit en de ≠waterstand van het oppervlakte- en grondwater van be≠lang dat op een aantal plaat≠sen tijdelijk geen opper≠vlaktewater meer wordt onttrokken voor beregening.

Met in­gang van vrijdag 20 mei 2011 geldt er een algemeen verbod voor het beregenen uit oppervlaktewater voor het gehele beheergebied van district Raam met uitzondering van:
∑ stroomgebied Afleidingskanaal benedenstrooms A73
∑ stroomgebied Sambeekse Uitwatering benedenstrooms stuw Waranda te Sambeek
∑ stroomgebied Sint Jansbeek benedenstrooms Veerweg te Vortum Mullem
∑ stroomgebied Hooge Raam benedenstrooms Hoogeweg te Escharen
∑ stroomgebied Raam benedenstrooms stuw IJzerbroek te Sint Hubert, Sint Anthonisloop benedenstrooms stuw Scheiwal
∑ stroomgebied Hertogswetering benedenstrooms Stadhouderslaan tot Hamelspoelweg.

Het afgekondigde beregeningsverbod geldt voor onbepaalde tijd. De betrokken vergunninghouders en ZLTO zijn hierover door waterschap Aa en Maas schriftelijk geÔnformeerd. Het waterschap zal toezien op naleving van dit beregeningsverbod. Het beregeningsverbod geldt niet voor het beregenen met grondwater.

Schadelijk
Waterschap Aa en Maas zorgt voor het waterbeheer. Een teveel aan water wordt afgevoerd om overlast en schade te voorkomen. Bij te weinig water, wordt het water met stuwen 'vastgehouden' en verdeeld over verschillende gebieden ten bate van natuur en landbouw.
Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor bomen, planten, dieren en gewassen. Door de sterke verdamping, zakt ook het grondwaterpeil. Hierdoor kunnen de wortels op termijn niet meer bij het water.
Met het droogvallen van sloten en plassen, droogt het leefgebied van vissen en amfibieŽn letterlijk op. Door lage waterstanden warmt de temperatuur sneller op en neemt de concentratie van opgeloste stoffen en bacteriŽn toe. Botulisme en blauwalg kunnen zich dan eerder manifesteren. Ook heeft warm water een lager zuurstofgehalte en dit kan leiden tot zuurstoftekort en mogelijk vissterfte.

Controle
De medewerkers van het waterschap zijn dan ook alert en voeren extra controles uit. Zij letten op het goed functioneren van stuwen en verdeelwerken en op de waterkwaliteit.

Beregenen met grondwater
Vanwege de aanhoudende droogte hebben de Brabantse waterschappen besloten om de beperkingen van het beregenen van grasland en sportvelden met grondwater tijdelijk op te heffen. De Brabantse waterschappen voorkomen hiermee vooral dat de ruwvoervoorziening voor vee van agrariŽrs in gevaar komt en onomkeerbare schade aan sportvelden ontstaat.

Deze tijdelijke opheffing geldt van 27 april tot 27 mei, normaal mag grasland in de maanden april en mei niet worden beregend. In de maanden juni en juli mag grasland niet worden beregend met grondwater tussen 11.00 en 17.00 uur. Dit verbod is er om de grondwatervoorraad te beschermen.

Kijk voor meer informatie op www.aaenmaas.nl/droogte

Bron: Waterschap Aa en Maas20.05.2011

Dit artikel is 1461 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.064 seconden geladen