weekfoto
Extra raadsvergadering


Op donderdag 28 april 2011 vergadert de gemeenteraad in een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergadering staat in het teken van de ontheffingsaanvraag voor uitbreiding van een intensieve veehouderij.

De vergadering start om 19.00 uur. U kunt het debat volgen vanaf de publieke tribune of thuis via de radio van de LOM.
Spreekrecht
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dan uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering bij de griffier mevrouw Sophie de Best telefoonnummer 06 – 23 60 92 50.
U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers4 Ontheffingsaanvraag op basis van artikel 9.6 ‘Tijdelijke regels voor uitbreiding intensieve veehouderij’ van de Verordening ruimte
5. Sluiting

De voorzitter, Mr. J.Th.C.M. Verheijen


Commissievergadering
Op donderdag 28 april 2011 vergadert de commissie Grondgebiedzaken om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Bij de aanvang van de vergadering kunnen burgers gebruik maken van het inspreekrecht. Dit betekent dat zij de raadscommissie kunnen toespreken over een onderwerp, dat behoort tot het aandachtsgebied van de commissie. Het onderwerp hoeft dus niet op de agenda te staan.
Degene die van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken, kan zich uiterlijk 15 minuten voor de aanvang van de vergadering melden bij de griffier, mevrouw Sophie de Best – Boere op telefoonnummer (06) 23 60 92 50.

Agenda

1. Opening en inspreekmogelijkheid publiek
2. Vaststelling van de agenda
3. Mededelingen van de voorzitter
4. Vaststelling van het verslag van de commissievergaderingen van 17 maart 2011
5. Informatief: structuurvisie
In juli 2009 is de aftrap geweest van de integrale aanpak van de structuurvisie, het bestemmingsplan buitengebied en de nota recreatie en toerisme.
Volgens de huidige planning wordt de structuurvisie door de raad vastgesteld in september van dit jaar. In mei start de inspraakprocedure. De commissie wordt geďnformeerd over de ontwikkelingen tot nu toe en over het nog te doorlopen traject.
De heer Marcel Martens, projectleider, zal aanwezig zijn om toelichting te geven.
6. Sluiting

de voorzitter, C.J.J. Berends26.04.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 789 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.073 seconden geladen