weekfoto
Welkom op de Schare


Op vrijdagochtend 15 april heeft basisschool de Schare in Sint Hubert, weer een open kijkochtend van 9.00 tot 11.00 uur. De deuren van alle klassen staan op deze ochtend open voor alle ouders van onze leerlingen, maar ook voor de ouders van kinderen die nog niet de leeftijd van 4 hebben bereikt.

Overige belangstellenden zijn uiteraard ook van harte welkom in onze mooie school.
Waardoor onderscheidt onze basisschool zich??
Een aantal kenmerken op een rij:
- Sfeervolle dorpsschool. (175 kinderen en 14 leerkrachten)
- Een basisschool met een goed zorgsysteem en passend onderwijs aanbod.
- Zorgvuldig leerlingvolgsysteem in leerontwikkeling en sociaal emotionele ontwikkeling.
- Een school die werkt vanuit de KANJERVISIE. Een zorgvuldig opgebouwde werkwijze om kinderen bewust te maken van sociale processen.
-Klassendoorbrekend werken met rekenen en spelling.
-Een school met vele jaren uitstroom op of boven het landelijke gemiddelde.
-Gekwalificeerde voorbeeldschool in het vak techniek
-Sterk in vieringen, maandsluitingen en themaweken.
-Vernieuwend met ICT onderwijs, breed ingezet. Ook de leerling-rapporten vanuit de digitale registratie.

We willen u graag laten zien hoe we dit waarmaken.
De inwoners van ons mooie dorp zijn gewend om met regelmaat de school binnen te wandelen, maar ook andere belangstellenden willen we hartelijk welkom heten op deze bezoekochtend.

Ook zal onze Oudervereniging vertegenwoordigd zijn om u te informeren over hun inzet op de basisschool. U kunt natuurlijk ook uw vragen aan hun kwijt.
Tevens zal de BSO en de Blokkendoos vertegenwoordigd worden op school om u van informatie te voorzien. Inmiddels is er een uitstekende voorziening voor voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang in ons gebouw en in het naastliggende gemeenschapshuis ‘de Jachthoorn’ en de naastliggende Peuterspeelzaal ‘de Blokkendoos’. De Schare heeft ‘een brede school terrein’.

De directie van de Schare kan u nader informeren over de organisatie, het kwaliteitsbeleid en het programma rond sociaal emotionele ontwikkeling, het KANJER -programma.

We hopen dat heel veel mensen op vrijdagochtend 15 april de moeite willen nemen om eens een kijkje te komen nemen op basisschool de Schare. U bent van harte welkom tussen 9.00 en 11.00 uur.

Bron: De Schare28.03.2011

Dit artikel is 936 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.068 seconden geladen