weekfoto
Gemeenteberichten 09-03-2011


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor diverse vergaderingen, de landelijke opschoondag, minder rest en plastic afval en het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.Minder rest- en meer plastic verpakkingsafval
In 2010 is in totaal ruim 1,5 miljoen kilo plastic verpakkingsafval huis-aan-huis ingezameld. Dat is gemiddeld 39 kilo per huishouden. Met 815.000 kilo in 2009 is er in 2010 dus heel wat meer plastic verpakkingsafval ingezameld. Daar tegenover staat dat er 651.000 kilo minder restafval is ingezameld. Goed nieuws dus! Voor uw portemonnee en voor ons milieu.
Minder drukte op milieustraten
Door het aan huis inzamelen van plastic verpakkingsafval zijn er in 2010 ten opzichte van 2009 16.000 bezoekers minder op de minimilieustraten geweest. Ook de verruiming van de openingstijden van de milieustraat en groenstraat in Haps heeft geresulteerd in een spreiding van bezoekers en dus in minder drukte in het weekend. De service voor bewoners is dus toegenomen. Ook kan vanaf 2010 frituurvet- en olie gescheiden aangeboden worden op de milieustraat Haps en de minimilieustraat in Boekel.
Meer informatie
Voor alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling: www.afval.rmb.nl. U kunt voor vragen ook bellen met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485-338352.

Op 17 maart 2011 om 16.00 uur vergadert de jeugdgemeenteraad in de raadszaal van het gemeentehuis.
Alle vergaderingen zijn openbaar en u kunt het debat vanaf de publieke tribune volgen of thuis via de Lokale Omroep Mill.
Agenda:
1. Opening door de voorzitter;
2. “Vragenuurtje”;
3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 16 december 2011;
4. Ingekomen stukken en mededelingen;
5. In gesprek/debat met Jeugdagent Esther;
6. Voortgang kindermarkt voor het goede doel;
7. Voorstel werkbezoek aan het politiebureau Land van Cuijk;
8. Voortgang lopende en nieuwe plannen;
9. Sluiting.

Op dinsdag 15 maart 2011, aanvang 16.00 uur, vergadert de monumentencommissie in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert.
Als u de vergadering wilt bezoeken en wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met ambtelijk secretaris van de commissie, mevrouw L. Kling, via telefoonnummer 0485 460324.
Agenda:
1. Opening
2. Mededeling/ingekomen stukken
3. Vaststellen verslag van 7 december 2010
4. Monumentenverordening 2010/Besluit regelende de taken, samenstelling en werkwijze van de monumentencommissie Mill en Sint Hubert 2011
5. Stand van zaken archeologische waardenkaart
6. Stand van zaken cultuurhistorische waardenkaart
7.Aanpassen vergaderschema 2011
8. Rondvraag
9. Sluiting

Ruimtelijke Ontwikkeling
Openbare Welstandsvergaderingen
• Op donderdag 10 maart 2011, aanvang 9.30 uur vergadert de welstandcommissie in het gemeentehuis van Mill en Sint Hubert.
• Op donderdag 17 maart 2011, aanvang 9.30 uur vergadert de welstandcommissie in het gemeentehuis van Sint Anthonis.
Als u de vergadering wilt bezoeken voor het bespreken of het bijwonen van de behandeling van uw eigen bouwplan, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met het ambtelijk secretariaat van de commissie via het telefoonnummer 0485 460326.

Aanslagbiljet gemeentelijke belastingen Mill en Sint Hubert 2011
Eind februari hebben de meeste inwoners van Mill en Sint Hubert het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 2011 ontvangen.
Betaling van de belastingaanslag (OZB)
Betaling van de OZB-aanslag is mogelijk:
- via machtiging tot automatische incasso. Het bedrag van de aanslag wordt dan afgeschreven in acht maandelijkse termijnen;
- door overschrijving met behulp van de meegezonden acceptgirokaart. Het bedrag van de aanslag moet u in dit geval binnen drie maanden betalen; 5 maanden eerder dus.
Automatische incasso is heel aantrekkelijk
Heel veel inwoners van Mill en Sint Hubert hebben inmiddels gemachtigd. Machtigen is namelijk gunstiger en makkelijker. Bij voldoende saldo op uw rekening gaat betaling gespreid en helemaal vanzelf. Heeft u nog niet gemachtigd? Dan zit er bij de gemeentelijke belastingaanslag altijd een machtigingskaart.
Te laat betalen is duur
Zorg voor tijdige betaling omdat te laat betalen erg duur is. Wettelijk verplichte extra invorderingskosten komen dan namelijk bovenop het openstaande bedrag.
Bankrekeningnummer
Gebruik voor betaling van belastingaanslagen alleen het speciale bankrekeningnummer: 28.51.40.604 t.n.v. Belastingen gemeente Mill en Sint Hubert.
Informatie:
Voor meer info kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen tel. nr 0485 460300
0485 460359

Zaterdag 19 maart Gemeentelijke opschoondag
Om zwerfafval extra onder de aandacht te brengen organiseert Stichting Nederland Schoon jaarlijks de week van Nederland Schoon. De gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel sluiten hierbij aan met het organiseren van een opschoondag in de gemeenten en wel op zaterdag 19 maart.
In de gemeente Mill en Sint Hubert hebben al vele vrijwilligers (ca 200) aangegeven die dag de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast hebben de basisscholen de Schare en de LenS medewerking toegezegd en gaan op dinsdag 15 maart en/of donderdag 17 maart met in totaal 90 leerlingen en begeleiders op pad.
Verenigingen die hun medewerking hebben toegezegd voor zaterdag 19 maart zijn: Dorpsraad Langenboom, Scouting Langenboom, vereniging Wilbertoord, vereniging Natuurmonumenten, BV Flintstones, BV Carolinaboom, BV Onze Vriendenkring, BV Ons Streven, BV Molenheide, BV de Meeren, BV Wanroijseweg, BV ’t Broek en BV den Boskant.
Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot Anja Dreesen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0485) 460370 of anja.dreesen@gemeente-mill.nl .
De opschoonactie wordt centraal afgesloten om 12.30 uur door wethouder Van den Boogaart in gemeenschapshuis De Wis in Langenboom. Voor de deelnemers staat na afloop een consumptie en versnapering klaar.

10.03.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 943 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.065 seconden geladen