weekfoto
Gemeenteberichten van 21-02-2011


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor de Provinciale Staten verkiezingen, de nieuwe APV, de collegebesluiten van 8 februari en de sluiting van het gemeentehuis met carnaval.Verkiezingen Provinciale Staten. U komt toch ook?
Op woensdag 2 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. U komt toch ook uw stem uitbrengen!
De stembureaus in onze gemeente zijn open van 7.30 uur tot 21.00 uur. Om u stem uit te brengen heeft u een stempas nodig. Deze heeft u via de post thuis ontvangen. Bent u deze stempas kwijt dan kunt u tot uiterlijk 1 maart een nieuwe pas aanvragen bij het cluster burgerzaken. U kunt met deze stempas stemmen in willekeurig stembureau in de gemeente.
U mag bij volmacht stemmen. Een kiezer mag hoogstens twee volmachtstemmen tegelijk uitbrengen. De regels en voorwaarden voor het stemmen bij volmacht zijn terug te vinden op onze website www.gemeente-mill.nl
Ook informatie over de kiezerspas is te vinden op deze website.
Wat doen Provinciale Staten?
Nederland telt 12 provincies. In de Grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de provincies ligt bij de Provinciale Staten. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten, dat is dit keer op 23 mei 2011. De voornaamste taak van de Provinciale Staten is het controleren van Gedeputeerde Staten. Het college van Gedeputeerde Staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie
Door te stemmen kunt u meebeslissen over de samenstelling van de leden van de Provinciale Staten. Mee mogen beslissen is een belangrijk recht. Door te stemmen, bepaalt u mede hoe en door wie Nederland wordt bestuurd. Voor algemene informatie kun u ook kijken op www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.

Nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 februari 2011 heeft besloten tot de vaststelling van een nieuwe “Algemene Plaatselijke Verordening”.
In deze verordening worden tal van zaken, met name op het gebied van openbare orde en veiligheid in de openbare ruimte, geregeld. De nieuwe verordening treedt op 1 maart 2011 in werking.
De verordening ligt, met ingang van 23 februari 2011, tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, ter inzage bij de balie van de afdeling Bestuur en Veiligheid.
Het document staat, vanaf deze datum, ook op de gemeentelijke website: www.gemeente-mill.nl.

Collegebesluiten:
Op 8 februari heeft het college besloten:
• Het gebiedsproces De Raam voor te zetten en de inzet van de waterambassadeur te continueren. Het doel van de gemeentelijke waterambassadeur is het verkrijgen van draagvlak, uitwisselen van kennis en het implementeren van water- en rioleringsbeleid. Als financiële bijdrage voor deze gemeentelijke waterambassadeur een bedrag van €2460,00 te betalen aan de gemeente Bernheze.
• Voor de provinciale statenverkiezingen van 2 maart voorzitters en stembureauleden te benoemen. Medewerkers van de gemeente Mill en Sint Hubert te benaderen voor het tellen van stemmen. De vergoeding voor de voorzitters, stembureauleden en stemmentellers vast te stellen.
• Voor de huur van kramen voor de weekmarkt een nieuwe overeenkomst aan te gaan met kramenexploitatie Van Haaren uit Oss. De kramen op te slaan bij de gemeentewerf. Voor het vervoer van de kramen een (tweedehands) aanhangwagen aan te schaffen.
• In te stemmen met de nieuwe subsidiemethodiek voor de warme maaltijden vanaf 1 januari 2011. Een vast bedrag van € 2,49 per maaltijd als subsidiebedrag te verstrekken, zoals de nullijn op basis van het huidige subsidieniveau.

Sluiting gemeentehuis tijdens Carnaval
Maandag en dinsdag tijdens de Carnaval zijn het gemeentehuis en de gemeentewerf gesloten.
Uitsluitend voor het aangeven van geboorten en overlijden is afdeling Burgerzaken op maandag 7 en dinsdag 8 maart geopend van 09.00 tot 10.00 uur
Op woensdag 9 maart zijn wij weer vanaf 09.00 uur voor u bereikbaar.
Gezellige Carnavalsdagen!!!!!21.02.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 983 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen