weekfoto
Ingezonden brief Dorpsbelang


Via een ingezonden brief naar De Gelderlander neemt de de Stichting Dorpsbelang Sint Hubert stelling tegen de oproep van het actiecomité Megastallen nee.In De Gelderlander van 28 januari jl. wordt gerefereerd aan de oproep van het actiecomité Megastallen Nee om in verzet te komen tegen het plan van GS om het verbod op megastallen in Brabant te versoepelen. 'Koste wat kost moet voorkomen worden dat dit belachelijke plan net voor de verkiezingen nog even wordt doorgedrukt', aldus initiatiefnemers Jeanne Stoks en Sonja Borsboom. Op verzoek van "een paar huilende wethouders en klagende boeren" volgens de laatste.

Deze statements zijn wel erg kort door de bocht. De 'versoepeling' behelst het aanpassen van een zinsnede in de Verordening Ruimte van de Provincie. Waarom? Niet om een paar huilende wethouders en boeren te plezieren, maar om reeds lang geleden ingezette verplaatsingen van boerenbedrijven toch doorgang te kunnen laten vinden. Is dat in het belang van de boeren? Ook, maar vaker is hiermee een groter, algemeen belang gediend.

In Sint Hubert wordt al jarenlang gewacht op de verplaatsing van twee varkenshouderijen, gevestigd in en aan de rand van de bebouwde kom naar het LOG in Langenboom. Door allerlei procedures en omstandigheden is de verplaatsing van deze bedrijven nog steeds niet gerealiseerd. Niet alleen de boer heeft belang bij doorgang van deze verplaatsing, maar ook de dieren (die in nieuwere, welzijnsvriendelijker stallen worden gehuisvest), het milieu (milieuvriendelijker stallen), en vooral het dorp Sint Hubert.

Verplaatsing van deze bedrijven biedt Sint Hubert weer de planologische ruimte om te werken aan haar leefbaarheid. Belemmeringen tegen woningbouw worden weggenomen, zodat Sint Hubert weer letterlijk aan haar toekomst kan bouwen. Transportbewegingen van en naar deze bedrijven nemen af. Nu komt het verkeer naar één van deze bedrijven nog langs de school en kinderopvang. Verplaatsing van beide bedrijven geeft weer inhoud aan de woonfunctie van de bebouwde kom van Sint Hubert, zodat de leefbaarheid van deze kleine kern weer verder toeneemt.
Natuurlijk is het goed dat ontwikkelingen in de veehouderij kritisch gevolgd worden. Maar bedenk goed wat de gevolgen zijn, en verdiep u in de achtergronden, voordat u oproepen als die van het actiecomité Megastallen Nee ondersteunt. Dit kan namelijk verbetering van uw eigen leefomgeving tegenhouden.

08.02.2011

Bron: Stichting Dorpsbelang


Dit artikel is 1018 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.082 seconden geladen