weekfoto
Gemeenteberichten 31-01-2011


In de gemeenteberichten aandacht voor pachtgrond, sluitingsdatum voor het aanbieden van snoeihout, blik op de milieustraten en de koopzondagen in 2011.Pachtgrond

De gemeente heeft nog drie percelen pachtgrond ten behoeve van de geliberaliseerde pacht beschikbaar:
1. Perceel, groot 1.36.40 ha, gelegen aan de Uilweg te Mill.
2. Perceel, groot 1.08.10 ha, gelegen aan de Maisweg te Langenboom.
3. Perceel, groot 0.86.75 ha, gelegen aan de Voordijk te Mill.
Wilt u in aanmerking komen voor de geliberaliseerde pacht van de voornoemde gronden voor de duur van 1 jaar dan dient u dit
uiterlijk op vrijdag 18 februari 2011 schriftelijk kenbaar te maken aan het college van burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, Postbus 39, 5450 AA Mill.
Wel dient u over een reel agrarisch bedrijf te beschikken.
Bij belangstelling dient u een bod te doen inzake de pachtprijs per ha. Degene met het hoogste bod zal de grond
geliberaliseerd pachten. Wel wordt u nog waterschapslasten en ruilverkavelingslasten in rekening gebracht.
Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Emile Kersten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Tel.nr.: 0485 - 460329.

Blik op de milieustraten
Bij de milieustraat in Haps en bij alle minimilieustraten in het Land van Cuijk en Boekel kunt u blik apart aanbieden bij het overige metaal. Het scheiden van blik scheelt afval in uw tariefzak en zorgt daarmee voor lagere verwerkingskosten en levert een hoger scheidingspercentage op. Bovendien is blik zeer geschikt voor recycling. Dus goed voor de portemonnee n het milieu!
Blik is een verpakking voor de meest uiteenlopende consumentenartikelen en eenmalig in het gebruik. Een blikje kan echter talloze malen worden gerecycled en zo dus steeds worden hergebruikt. Niet alleen voor nieuwe blikjes. Bijvoorbeeld ook voor vliegtuigen, bruggen, fietsen en treinen. In Nederland wordt 87% procent van alle blikverpakkingen gerecycled.
Adressen en openingstijden
De milieustraat en groenstraat aan de Beijersbos 1 in Haps is geopend op:
- Maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
- Woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur
- Vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
- Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Adres minimilieustraat: Langenboomseweg Mill ( gemeentewerf)
geopend op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.
Meer informatie
Voor alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel kijkt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling: www.afval.rmb.nl. U kunt voor vragen ook bellen met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485-338352.

Sluitingsdatum aanmelding inzameling snoeihout in zicht
Snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom wordt in het buitengebied van het Land van Cuijk en Boekel schoon snoeihout aan huis ingezameld. Dit gebeurt tussen 21 februari en 18 maart 2011. U kunt zich nog tot uiterlijk vrijdag 11 februari aanmelden via de website www.afval.rmb.nl.
Alle daarvoor geldende voorwaarden kunt u lezen op www.millensinthubert.nl

Vastgestelde koopzon- en feestdagen 2011
Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert maken bekend dat op 19 januari 2011 voor onderstaande dagen vrijstelling is verleend van de verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet; met andere woorden, op deze zon- en feestdagen mogen de winkels geopend zijn.
Voor de gehele gemeente Mill en Sint Hubert:
Zondagen:
02 januari 2011
30 januari 2011
27 februari 2011
27 maart 2011
01 mei 2011
29 mei 2011
25 september 2011
30 oktober 2011
20 november 2011
Feestdagen:
25 april 2011, 2e paasdag
27 juni 2011, 2e pinksterdag
26 december 2011, 2e kerstdag
Tegen bovengenoemd besluit kunt u binnen zes weken na datum van verzending van dit besluit (verzonden 27 januari 2011) bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van Mill en Sint Hubert, postbus 39, 5450 AA te Mill. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient uw naam, adres, dagtekening en een omschrijving waartegen het bezwaar is gericht en de grond van het bezwaar te bevatten.


31.01.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 887 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.069 seconden geladen