weekfoto
Stemmen bij volmacht


De burgemeester van Mill en Sint Hubert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten op woensdag 2 maart 2011 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING DOOR SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij de afdeling Bestuur en Veiligheid van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 16 februari 2011, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd.
3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer zijn geregistreerd.
4. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om met een kiezerspas of per brief aan de stemming deel te nemen.
5. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
6. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor hem/haar te stemmen.
2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde medeondertekenen.
3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
6. Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aannemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE MET EEN KIEZERSPAS
De burgemeester van Mill en Sint Hubert maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten op woensdag 2 maart 2010 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Bij afdeling Bestuur en Veiligheid van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.
2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op woensdag 16 februari 2011, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd.
3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.
B. MONDELINGE AANVRAAG
1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming de stempas over te leggen bij afdeling Bestuur en Veiligheid van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd.
2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht of per brief aan de stemming te mogen deelnemen.
3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen.
Als u gaat stemmen moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door afdeling Bestuur en Veiligheid, cluster Burgerzaken, tel. 0485-460339/460377.24.01.2011
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 589 maal bekeken

print


logosthubert

Banner b1
logo assh

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.07 seconden geladen