weekfoto
Inzameling snoeihout in het buitengebied


Snoeihout is zeer geschikt voor het opwekken van duurzame energie. Daarom wordt in het buitengebied van het Land van Cuijk en Boekel schoon snoeihout aan huis ingezameld. Dit gebeurt tussen 21 februari en 18 maart 2011.

In een aantal gemeenten zijn reeds enkele stookontheffing verleend. Echter vragen wij dringend uw medewerking om uw snoeihout ter inzameling aan te bieden in plaats van op te stoken.

Wat
Het gaat om snoeihout afkomstig van onderhoud aan landschapselementen en van particuliere tuinen in het buitengebied. Een landschapselement is een beplanting in een landelijke omgeving die bestaat uit inheemse boom- en struiksoorten. Deze beplanting is bijvoorbeeld een houtwal, een houtsingel, een bomenrij langs landbouwgronden of een hoogstamfruitboomgaard. Naaldhout is niet geschikt om te verwerken en wordt niet ingezameld. Het snoeihout dat niet door de inzamelaar wordt geaccepteerd, kunt u aanbieden bij de Groenstraat in Haps volgens de daar geldende regels.

Werkwijze
Inwoners van het Land van Cuijk en Boekel die de afgelopen jaren van de gemeente een stookontheffing hebben ontvangen, krijgen een brief met informatie en een aanmeldingsformulier thuis gestuurd. Wij vragen u echter zoveel mogelijk gebruik te maken van het digitale aanmeldformulier. Deze is te vinden op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling www.afval.rmb.nl. U kunt contact opnemen met het RMB (Afvalinfolijn: 0485 - 338 352) om een aanmeldingsformulier op te vragen, wanneer u niet in de gelegenheid bent zich digitaal aan te melden. Het aanmeldingsformulier dient volledig ingevuld uiterlijk vrijdag 11 februari 2011 geretourneerd te worden aan het RMB.

Voorwaarden
Alleen als het hout aan onderstaande kwaliteitseisen voldoet, kan het gebruikt worden voor het opwekken van duurzame energie. Daarom dient het snoeihout aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Het hout is afkomstig van onderhoud aan erf- of landschappelijke beplantingen (landschapselementen); dus geen snoeihout afkomstig van boomkwekerijen, fruittelers e.d., omdat dit bedrijfsafval betreft
Het hout is afkomstig uit het buitengebied van de gemeenten in het Land van Cuijk en Boekel;
dus buiten de bebouwde kommen van de kernen, waarbij de plaats van de borden bebouwde kom bepalend zijn
Het is uitsluitend schoon snoeihout zonder blad. Coniferen, bladhoudende takken, naaldhout, boomstronken, timmerhout, e.d. worden niet geaccepteerd
Aan het hout mag geen zand/grond zitten
Het snoeihout moet op n grote hoop aangeboden worden (gn meerdere losse hopen of een dijk van snoeihout, maar zoveel mogelijk n grote berg/hoop maken)
Het hout mag maximaal 6 meter vanaf een verharde weg op een hoop liggen, zodat het geladen kan worden; echter wel op eigen perceel en niet op openbaar terrein
De houthoop moet via een verharde weg goed bereikbaar zijn voor een vrachtauto met kraan (denk aan bomen en andere obstakels die in de weg kunnen staan)
Het snoeihout mag maximaal drie weken voor het ophalen op een hoop gelegd worden; dit dient in ieder geval vr 21 februari te zijn geschied
De aan te bieden hoeveelheid snoeihout is minimaal 4 m3
Het snoeihout mag maximaal 2,5 meter lang zijn
Aanbieders zijn verantwoordelijk voor het hout tot het moment van ophalen; dus ook voor vervuiling of brandstichting door derden
Wanneer het aangeboden snoeihout niet voldoet aan de voorwaarden wordt het snoeihout niet geaccepteerd.

Bron: RMB15.01.2011

Dit artikel is 882 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.088 seconden geladen