weekfoto
Nieuws werkgroep N264 Sint Hubert


Nu 2011 voor de deur staat een terugblik op 2010. Waar is de werkgroep mee bezig geweest en wat is er gebeurd in 2010?

• Erkenning van de problemen veroorzaakt door de N264, door verantwoordelijke gemeentelijke en provinciale bestuurders. Dit naar aanleiding van het Zwartboek dat in juni 2009 gepresenteerd is aan gemeenteraad en later ook aan de provincie.
• Het brigadieren voor de basisschoolkinderen, door werving en (bij)scholing van voldoende vrijwilligers, zowel kinderen als volwassenen.
• Actiepunten voor korte termijnoplossingen opgesteld om veiligheid te verbeteren, samen met gemeente en provincie.
• Overleg met de werkgroep in Haps, zodat we van alle ontwikkelingen in Haps aangaande de N264 (RBT (regionaal bedrijventerrein), MER-studie (studie naar de effecten voor het milieu van de verschillende trac้s van de rondweg) op de hoogte zijn.
• Aandacht van lokale politici gevraagd voor de problematiek.
• Mede hierdoor gehoor gevonden bij de verantwoordelijke wethouder, die samenwerking heeft gezocht bij gemeente Cuijk en Boxmeer.
• De werkgroep heeft een inspraakreactie (zienswijze) op de startnotitie van de MER-studie ingediend bij de gemeente Cuijk.
• Op 28 september hebben de gemeentes Boxmeer, Mill & Sint Hubert en Cuijk een brief aan Gedeputeerde Staten Provincie Noord Brabant gestuurd waarin ze aangeven dat Sint Hubert met dezelfde leefbaarheidproblemen kampt als Haps, veroorzaakt door het verkeer op de N264.
• Tijdens GGA-overleg (gebiedsgerichte aanpak) is niet alleen besloten dat de MER studie in Haps als startnotitie voor Sint Hubert gebruikt zal gaan worden, maar dat in de studie de gevolgen van de diverse trac้s voor Sint Hubert beschreven zullen worden.
• De werkgroep heeft op 29 september aandachtspunten en standpunten gepresenteerd tijdens een regionale bijeenkomst van een politieke partij.
• Provincie Noord Brabant heeft een verkeersstudie uit laten voeren. Deze is op 9 december aan de werkgroep gepresenteerd. Dit onderzoek bevestigt een aantal veiligheidsproblemen zoals de werkgroep heeft beschreven in het Zwartboek. Een aantal genoemde oplossingen, binnen de door de provincie aangegeven mogelijkheden, worden in 2011 uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen zijn geen structurele oplossing voor alle veiligheidsproblemen, maar ze dragen wel bij aan een verbetering van de verkeersveiligheid. De maatregelen hebben betrekking op de oversteekbaarheid.

Ook in het komende jaar zullen wij actief blijven. Wij houden de vinger aan de pols en u op de hoogte.

Het is belangrijk dat zaken goed geregistreerd worden zodat de problematiek duidelijk is. Hebt u inlichtingen die voor de werkgroep bruikbaar zijn zoals, (bijna)ongevallen, (vracht)auto's geparkeerd op het fiets/voetpad etc of gewoon een vraag, schroom niet en laat ons het weten, want samen weten en kunnen we meer!

De werkgroep N264 Sint Hubert wenst u een voorspoedig en veilig 2011.30.12.2010
Bron: Werkgroep N264
Dit artikel is 933 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.073 seconden geladen