weekfoto
Gemeenteberichten 20-12-2010


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor de ingekorte strooiroute, nieuw college, belastingverordening en tarieven, nieuwjaarsontmoeting en de openingstijden van het gemeentehuis.Strooiwagens rijden ingekorte route
Door de strenge winter en aanhoudende sneeuw, heeft de gemeente besloten om de ingekorte strooiroute te gaan rijden. Er is momenteel nog wel voldoende zout maar de voorraden raken snel op en het niet zeker dat de toeleverancier aan de gewenste bestelling kan voldoen.
Daarom rijden de strooiwagens nu op de belangrijkste doorgaande wegen, brandweerkazerne en wegen voor toelevering van winkelcentra .
Tot deze beperkte route horen:
• Zeelandseweg
• Eikenlaan
• Hogeweg
• Graafseweg
• Karstraat
• Schoolstraat
• Wanroijseweg
• Leeuwerikstraat
• Meulenveldt
• Parallelweg
• Beerseweg
• Hoogstraat
• Oranjeboomstraat
• Kerkstraat
• Burg. Verstraatenlaan
• Past. Maasstraat
• Bernhardstraat
• Stationstraat
• Julianastraat
• Langenboomseweg
• Dominicanenstraat
• Dorpsstraat
• Wethouder Linderstraat
• van Ophovenlaan
• Vorleweg
• Domeinenstraat
• Hoogveldseweg
Strooizout af te halen bij gemeentewerf
Natuurlijk is het schoonhouden van stoepen en paden ook een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is mogelijk om een emmer met strooizout te vullen bij de gemeentewerf. Echter, door de ‘zoutschaarste’ is het strooizout dat u kunt ophalen momenteel gemengd met zand.

Gemeente Mill en Sint Hubert heeft nieuw college
AB’90 en CDA gaan samen verder, Edwin van Schipstal is nieuwe wethouder
De gemeente Mill en Sint Hubert heeft een nieuw college. Algemeen Belang ’90 en CDA gaan samen verder. Op donderdag 16 december werd Edwin van Schipstal (CDA) geοnstalleerd als nieuwe wethouder. Hij volgt Herman Wijdeven (Vier Kernen Partij) op, die op 10 november uit het Millse college stapte.
Wethouder van Schipstal krijgt financiλn, welzijn, onderwijs, sport, jeugd- en ouderenbeleid, werk, inkomen en zorg in zijn portefeuille. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de inrichting van de openbare ruimte in het project Centrumplan, de nieuwbouw van het Sociaal Cultureel Centrum en de bouw van de brede school. Kunst en Cultuur komt met de komst van de nieuwe wethouder in de portefeuille van burgemeester Verheijen.
Donderdagavond werd ook het nieuwe collegeprogramma aan de gemeenteraad uitgereikt met daarin de volgende speerpunten:
• Wij willen een aantrekkelijke woongemeente zijn, rustig gelegen in een groene omgeving met hoogwaardige voorzieningen op het terrein van zorg, openbare ruimte, recreatie en vrijetijdsbesteding in de directe nabijheid.
• Recreatie en toerisme moet mede aan de basis staan voor de groei van onze gemeente.
• Communicatie begint met luisteren en moet uiteindelijk tot participatie leiden. Dit zal de komende periode nadrukkelijk als uitgangspunt gelden voor de contacten met de inwoners, bedrijven en instellingen in onze gemeente.
• Het verder versterken van de samenwerking met andere gemeenten om zo de positie van onze eigen gemeente, het Land van Cuijk, de Noordelijke Maasvallei en Brabant Noordoost te versterken.
Het volledige collegeprogramma is te downlowden op de website www.gemeente-mill.nl

Vaststelling belastingverordeningen en tarieven voor het jaar 2011
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat met ingang van maandag 20 december 2010 gedurende 3 weken bij de afdeling bedrijfsvoering voor een ieder ter in-zage zijn gelegd de door de raad bij besluit van 16 december 2010 vastgestelde belasting-verordeningen voor het belastingjaar 2011.
De formele bekendmaking van deze besluiten heeft op de gebruikelijke wijze plaatsgevon-den door opneming van de besluiten in de alge¬meen verkrijgbare uitgave "Belastingverorde-ningen c.a. gemeente Mill en Sint Hubert" op 17 december 2010. Deze verordeningen zijn eveneens, tegen betaling, verkrijgbaar. De verordeningen zijn vanaf 20 december 2010 ook te raadplegen op www.millensinthubert.nl . De legesverordening is daarmee, zoals voorge-schreven in de Europese Dienstenrichtlijn, elektronisch beschikbaar en raadpleegbaar.
De gemeenteraad heeft de volgende verordeningen voor 2011 vastgesteld:
Naam verordening/heffing Nummer wijzigingsverordening
Leges 1e
Marktgelden 13e
Onroerende-zaakbelastingen 2e
Leges
De in de legestabel opgenomen tarieven zijn met ingang van 2011 verhoogd om de kosten-dekking te verbeteren en het profijtbeginsel meer toe te passen. Vooral de bouwleges, de drank- en horecaleges en de leges voor evenementen zijn fors verhoogd.
Marktgelden
Het tarief voor het innemen van een standplaats:
• per kwartaal per strekkende meter € 17,80
• per marktdag per strekkende meter € 1,80
Onroerende-zaakbelastingen
De tariefpercentages die in 2011 worden geheven over de WOZ-waarde zijn als volgt vast-gesteld:
• Eigenarenbelasting (woningen) 0,1081 %
• Eigenarenbelasting (niet-woningen) 0,1924 %
• Gebruikersbelasting (niet-woningen) 0,1547 %
De onderstaande tarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte van 2010.
Reinigingsheffingen: afvalstoffenheffing
• voor ιιnpersoonshuishoudens: € 133,56 per jaar; per maand € 11,13
• voor meerpersoonshuishoudens: € 178,20 per jaar; per maand € 14,85
• tariefzakken € 11,00 per 10 stuks.
Reinigingsheffingen: reinigingsrecht
• bedrijven/bedrijfsgedeelten: € 178,20; per maand € 14,85
• tariefzakken € 11,00 per 10 stuks.
Rioolheffing
De belasting bedraagt bij een hoeveelheid afge-voerd water:
a. van 1 t/m 100 m3 € 145,08
b. van 101 m3 tot en met 250 m3 € 224,88
c. van 251 m3 tot en met 500 m3 € 273,00
d. van 501 m3 tot en met 2.000 m3 € 436,68
e. van 2.001 m3 tot en met 5.000 m3 € 1.100,64
f. van 5.001 m3 tot en met 25.000 m3 € 5.428,32
g. van 25.001 m3 en meer € 10.722,24
Toeristenbelasting
Vanaf 2011 wordt in de gemeente Mill en Sint Hubert ook toeristenbelasting geheven.
Dit geldt alleen voor niet-ingezetenen. Het tarief bedraagt 3,5 % van de overnachtingsprijs.
Inlichtingen
Bij de cluster belastingen/WOZ. Telefoonnummer 0485-460300 of 0485-396616.

Uitnodiging nieuwjaarsontmoeting
Op de 1e zondag van het nieuwe jaar wordt traditiegetrouw de Nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Mill en Sint Hubert gehouden.
We stellen het zeer op prijs u tijdens deze Nieuwjaarsontmoeting persoonlijk de beste wensen voor het jaar 2011 te overhandigen.
De Nieuwjaarsontmoeting vindt plaats op zondag 2 januari 2011 van 12:00 uur tot 14:00 uur in de hal van het gemeentehuis te Mill (ingang Hoogstraat, achterkant gemeentehuis).
Voor nu wensen wij u een zalig Kerstfeest en een gezond, gelukkig en liefdevol 2011.
De gemeenteraad en het college van Mill en Sint Hubert,

Openingstijden gemeentehuis tussen Kerst en Nieuwjaar
Het gemeentehuis is van 27 t/m 31 december 2010 elke morgen geopend van 9.00 tot 12.30 uur. De avondopenstelling vervalt in deze week.
Op maandagmorgen 3 januari 2011 zijn wij geopend vanaf 9.30 uur.
Fijne feestdagen

20.12.2010
Bron: Gemeente Mill en St Hubert
Dit artikel is 1013 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.068 seconden geladen