weekfoto
Gemeenteberichten 08-11-2010


In de gemeenteberichten van deze week aandacht voor de verruiming van de openingstijden van de milieustraat in Haps en de raadsvergadering van 11 november.Openingstijden milieustraat in Haps verruimd!
U kunt vanaf 15 november 2010 ook op maandag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur terecht op de milieustraat en de Groenstraat in Haps. Natuurlijk blijven de milieustraat en de Groenstraat ook op vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur en zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur geopend!
Betere service
De Bestuurscommissie Afvalinzameling heeft besloten de openingstijden te verruimen om u betere service te bieden. Er is vaak grote drukte is op de milieustraat en Groenstraat in Haps en op deze manier zal de bezoekersstroom meer verdeeld worden over de verschillende dagen en tijden. Door de verruiming van de openingstijden wordt voor u de wachttijd verkort.
Bewonersonderzoek
Op de vraag waarom nu juist voor maandag- en woensdagmiddag is gekozen als extra openingstijden is het antwoord kort. U heeft zelf aangegeven de voorkeur te geven aan deze twee dagdelen. De meerderheid van de respondenten gaf aan dat dat op maandag- en woensdagmiddag zou moeten zijn. Ook regionaal gezien zijn dit de populairste tijden waarop mensen naar de milieustraat gaan.
Openingstijden milieustraat Haps
De milieustraat en Groenstraat in Haps is vanaf maandag 15 november 2010 geopend op:
- Maandag van 13.00 tot 17.00 uur
- Woensdag van 13.00 tot 17.00 uur
- Vrijdag van 9.00 tot 16.30 uur
- Zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
Op feestdagen zijn de milieustraat en de Groenstraat gesloten.
Openingstijden minimilieustraat
Natuurlijk kunt u voor het aanbieden van een aantal afvalsoorten ook nog steeds terecht bij de minimilieustraat in uw eigen gemeente. Deze zijn op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur geopend. Ook deze zijn op feestdagen gesloten.
Voor adressen kijkt u op uw Afvalwijzer of op de website www.afval.rmb.nl.
Meer informatie
Alle informatie over de afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel vindt u op de website van de Bestuurscommissie Afvalinzameling, www.afval.rmb.nl. Voor vragen kunt u ook bellen met de Afvalinfolijn van het RMB: 0485 – 338 352.

Raadsvergadering
Op donderdag 11 november 2010 vergadert de gemeenteraad in een openbare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering start om 14.00 uur.
In deze vergadering wordt de programmabegroting 2011 behandeld.
U kunt het debat volgen vanaf de publieke tribune of thuis via de radio van de LOM.
Begroting 2011
Tijdens deze raadsvergadering vindt de behandeling van de begroting plaats. Onderdeel van deze begrotingsbehandeling zijn de algemene beschouwingen. Op de website www.gemeente-mill.nl vindt u onder gemeentebestuur > begroting en jaarrekening vanaf dinsdag 9 november deze algemene beschouwingen.
De algemene beschouwingen worden door de gemeenteraad gehouden om te discussiëren over de plannen die het college van burgemeester en wethouders voor de komende periode heeft gepresenteerd. Er wordt niet gepraat over de voorstellen die momenteel actueel zijn maar over het totale beleid.
Spreekrecht
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, meldt u dan uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering bij de griffier mevrouw Sophie de Best telefoonnummer 0485 460314.
U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan.
Agenda:
1. Opening en aanwijzing voorstemmer
2. Vaststelling van de agenda
3. Spreekrecht burgers
4 Vaststelling verslag vergadering van 30 september 2010 en bespreking naar aanleiding van
5. Ingekomen stukken en mededelingen
6. Vaststelling bestemmingsplan Dorpsstraat 6-8 Langenboom
7. Programmabegroting 2011
8. Machtiging college procedure vaststelling begroting
9. Eerste begrotingswijziging
10. Sluiting
De voorzitter, mr. J.Th.C.M. Verheijen


08.11.2010
Bron: Gemeente Mill en Sint Hubert
Dit artikel is 832 maal bekeken

print


logosthubert

logo assh
Banner b1

rssicon rssicon rssicon
Cookie instellingen - Disclaimer - Stichting St Hubert op internet
www.sthubert.nu ©1999 - 2018

Deze pagina werd in: 0.071 seconden geladen